• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1383/01/31
  • تاريخ :

بهترین اشخاص كسانی هستند كه ...

اندرزهای دینی ( قسمت هشتم )

1.    بهترین اشخاص كسانی هستند كه اگر از آنان تعریف كردید خجل شوند و اگر بد گفتید، سكوت كنند .

2.    بسا ذلیل و خوار كه عقل و خردش او را عزیز كرده و بسا عزیز كه نادانی اش او را  ذلیل ساخته است .

3.    بهتر از همه، كسی است كه گفتارش علم شما را بیفزاید .

4.    ایمان و اتكال به خداوند متعال حاوی نیرویی است كه می تواند انسان مؤمن را از همه خطرهای دنیا برهاند.

5.    اگر می خواهید خطاها و رذایل را براندازید ، سپاهی باید كه سربازان آن مادران باشند.

6.    اگر به پاكسازی واقعی و همه جانبه " من " بپردازیم ، ارتباط با غیب در معرض شهود می شود.

7.    اخلاص میوه عبادت است.

8.    بهترین چاره ی غضب، به تأخیر انداختن آن است .

9.    بهترین دوستان شما كسی است كه عیوبتان را روبرو بگوید.

10.صله رحم حساب روز قیامت را آسان و عمر را طولانی می كند و از مرگ بد نگه می دارد.

11.قناعت پایدارترین عزت است .

12.اگر انسان از گناه كوچك پرهیز نكند ، كم كم گناهان بزرگ تری مرتكب خواهد شد.

13.از حرص و حسد دوری كنید ؛ چه این دو صفت ملت هایی را در زمان های گذشته نابود كرده اند.

14.گفت و گوی علمی نطفه ازدیاد فهم است .

15.بهترین عبادت آن است كه پنهان تر باشد.

16.دوستت را با احسان به او سرزنش كن و با انعام بر او ، شرش را از خود برگردان .

17.    كسی كه پنهان و آشكارش ، كردار و گفتارش با هم اختلاف نداشته باشد ، امانت الهی را ادا كرده و پرستش خدا را خالصانه انجام داده است.

18.    آن كس كه به خدا ایمان دارد ، راستی را هرچند هم زیان آور باشد ، بر دروغ برخواهد گزید و از دروغ هرچند هم سودمندتر باشد پرهیزخواهد كرد.

19.چون با عالمی می نشینی ، برشنیدن ، بیش از آن حریص باش كه بر سخن گفتن .

20.راستگو با راستگویی خود همان را به دست می آورد كه دروغگو با حیله گری خود.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName