• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/10/25
  • تاريخ :

تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی

 

تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی
تصاویر تشییع پیکر مطهر آیت الله مجتهدی تهرانی

عکاس: عباس زادگان

 

روابط عمومی موسسه تبیان

 

UserName