• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/12/13
  • تاريخ :

اگر می خواهید رزقتان گسترده و عمرتان زیاد شود ....

اندرزهای دینی ( قسمت سوم )

1.    صله رحم عمر را زیاد می كند و فقر و پریشانی را از بین می برد.

2.    كسی كه دوست دارد روزی اش گسترده شود واجلش به تأخیر بیفتد باید صله رحم كند.

3.    بهترین زنان آن است كه مهرش كمتر و رویش خوب تر باشد.

4.    صله رحم و خوش رفتاری با همسایه شهرها را آباد می كند و بر عمرها می افزاید .

5. از دیدار كنندگان بیمار آن كس بیشتر اجر می برد كه كمتر نزد او بنشیند جز در صورتی كه خود بیماربه ماندن وی مایل باشد.

6.    عیادت كامل این است كه عیادت كننده دست روی بدن بیمار گذاشته و حال او را بپرسد.

7.    مزاحِ بیش از حد ، آبروی شخص را می برد.

8.    شوخی مكن كه روی مردم به تو باز می شود.

9.    از شوخی كردن بپرهیزید چرا كه آبروی انسان را می برد.

10.شوخی نكنید ؛ زیرا شوخی موجب كینه و دشمنی است و مزاح ، دشنام كوچك است.

11.از مزاح كردن خودداری كن؛ زیرا نور ایمان را می برد و مروت انسان را كم می كند.

12.هر شوخی كه انسان می كند مقداری از عقل خود را با آن از دست می دهد.

13.بهترین شكرانه ی نعمت های خداوند احسان و نیكی به بندگان اوست.

14.هر كس با مردم با انصاف رفتار كند خداوند بر عزتش می افزاید.

15.كسی كه با فقیر همدردی كند و درباره او با انصاف باشد مؤمن واقعی است.

16.خداوند لباس شهرت را دشمن می دارد.

17.    كسی كه لباسی بپوشد تا به آن بر خود ببالد و افتخار كند، شعله ای از آتش جهنم او را فرامی گیرد كه برای همیشه در میان آن آتش فرو می رود.

18.شایسته ترین مردم به عفو توانمندترین آنها به مجازات و كیفر است.

19.عفو هنگام قدرت ، روش فرستادگان الهی و اهل تقواست.

20.بهترین شما كسی است كه از گناه كناره گیری كند.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName