• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/12/06
  • تاريخ :

خونی


خلاصه داستان
عوامل

آلبوم تصاویر

یادداشت:

سال ساخت:1382
35 میلی متری ، رنگی ، 90 دقیقه .
شركت كننده در بخش مسابقه سینمای ایران( فیلم بلند) و بخش مسابقه بین المللی( فیلم بلند).

UserName