• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/12/02
  • تاريخ :

چگونهWindows XP را در حالتSafe mode اجرا كنیم؟


وضعیت: شما با مشكلی در ویندوزXP مواجه می شوید، می خواهید در حالتSafe mode آن را اجرا كنید.
راه حل: راههای مختلفی برای انجام این كار موجود است. روشی كه پیشنهاد می شود، بدین ترتیب است:

روش پیشنهادی
ویندوزXP شامل یوتیلتی پیكربندی سیستم است. اگر می توانید كامپیوتر را در وضعیت نرمال در محیط ویندوز روشن كنید، این راه، ساده ترین روش پیشنهادی برای روشن كردن كامپیوتر در محیطSafe mode خواهد بود.

طراحی یوتیلتی پیكربندی سیستم جهت روشن نمودن كامپیوتر در محیط modeSafe:
1. كلیه برنامه های باز شده را ببندید.
2.دكمهStart را كلیك و سپس گزینهRun را اجرا كنید. جعبه گفتگویRun ظاهر می شود.
3.در این جعبه، عبارتmsconfig را تایپ و دكمهok را كلیك كنید.
4.یوتیلتی پیكربندی سیستم همان گونه كه در شكل زیر نشان داده شده است، ظاهر می شود. گزینهSafe Boot را انتخاب و سپس گزینهok را كلیك نمایید.
5.سپس اعلانی مبنی بر روشن كردن مجدد كامپیوتر دریافت می دارید. دكمهRestart را كلیك كنید.
كامپیوتر پس از روشن شدن مجدد، در محیطSafe mode اجرا می شود. (ممكن است این عمل دقایقی به طول انجامد.)
توجه: هنگامی كه حل همه مشكلات در محیطSafe mode به اتمام رسید، این مراحل را دوباره اجرا كنید اما در گام چهارم، گزینهEnable Startup Menu را از حالت تایید خارج كنید.


توجه:
•اگر كامپیوتر شما بیش از یك سیستم عامل را اجرا می كند، باید ابتدا ویندوزXP را انتخاب كنید و سپس مراحل فوق را انجام دهید.
•طبق طبیعتی كه محیطSafe mode در ویندوزXP دارد، نصب نرم افزار در این محیط، غیر ممكن است.

اجرایSafe mode در محیط تك سیستم عاملی
اگرXP تنها سیستم عامل نصب شده در كامپیوتر شماست، از این روش استفاده كنید:
1.ویندوز را راه اندازی كنید یا اگر راه اندازی شده است، گزینه Shut down را از منوی Start انتخاب كنید. سپس كامپیوتر را خاموش كنید.
2.كامپیوتر را دوباره روشن كنید. سیستم شروع به پردازش مجموعه ای از دستورالعملهای شناخته شده به نامBasic Input/Output یاBIOS می كند. چیزی كه نمایش داده می شود بستگی به شركت سازندهBIOS دارد.
بعضی از كامپیوترها نمایهProgress bar را نمایش می دهند كه به كلمهBIOS اشاره می كند. در حالی كه سایر سیستم ها ممكن است به روند این رویداد هیچ اشاره ای نكنند.
3.به محض اتمام كارBIOS، كلیدF8 را بفشارید. این عمل را تا ظاهر شدن منویWindows Advanced Option ادامه دهید.
توجه: اگر زودتر از موقع مقرر، شروع به فشردن دكمهF8 بنمایید، بعضی از كامپیوترها پیغامKeyboard Error را صادر می كنند. آن گاه باید دستگاه را دوباره روشن كنید.
4.با استفاده از كلیدهای جهت دار (Arrow Keys)، منوی Safe modeرا كلیك كنید.
توجه: در بعضی از كامپیوترها، این عمل ممكن است كاملاً متفاوت باشد. اگر موفق به روشن كردن كامپیوتر در حالتSafemode نشدید، آن گاه دستورالعملهای قسمت « روش جایگزین » را پیگیری كنید.

برای شروع ویندوز در حالتSafe mode، سیستم را چند بار راه اندازی كنید
اگرXP تنها سیستم عامل نصب شده روی كامپیوتر شما نباشد، می توان از این روش استفاده كرد:
1.ویندوز را راه اندازی كنید یا اگر راه اندازی شده است، از طریق گزینهShut down آن را خاموش كنید.
2.كامپیوتر را دوباره روشن كنید. كامپیوتر شروع به پردازش دستورالعملهایBIOS می كند. آنچه نمایش داده می شود، بستگی به شركت سازندهBIOS دارد. بعضی از كامپیوترها نمایهProgress bar را نمایش می دهد كه به كلمهBIOS اشاره می كند، در حالی كه سایر سیستم ها ممكن است به روند این رویداد هیچ اشاره ای نكند.
3.زمانی كه منوی نمایشگر سیستم های عامل ظاهر شد، برای انتخاب ویندوزXP از كلیدهای جهت دار استفاده نمایید.
4.دكمهENTER را فشار دهید و سپس بسرعت شروع به فشردن دكمهF8 نمایید. منویWindows Advanced Option فعال می شود.
5.گزینهSafe mode را كلیك نمایید.

UserName