• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/11/28
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 28 بهمن ماه 1382

كتابهای‎ ایرانی‎ در پایتخت‎ كتاب‎ جهان‎

 دهلی‎‎ نو ـ نمایشگاه‎ بین‎ المللی كتاب‎ هنـد روز یكشنبه‎ با شركت‎17 كشور جهان‎ از جمله‎ ایران‎ در دهلی‎ نو گشایش‎ یافت‎ .

بـه‎ گـزارش‎ واحـد مـركـزی‎ خـبـر، در شانزدهمین‎‎ نمایشگاه‎ بین المللی‎ كتاب‎ هنـد كه‎ با شركـت‎ كتاب‎ های‎ جدیـد 1200 نـاشـراز كشورهای‎ مختلف‎ جهان‎ به‎‎ مدت‎9 روز برپا شده است‎ عـلاوه‎‎‎‎ بـر كتب‎ ارائه شده به زبانهـای‎ مختلف‎، ناشران‎ با استفاده‎‎ از لوحهای‎ فشرده و نوار برای‎ كم‎‎ كردن‎ حجم نوشتـه‎ هـا تـلاش‎ های‎ جدیـد خـود را دراین‎ عرصه‎‎‎ ارائه كرده اند.

جمهوری‎ اسلامی‎ ایران‎‎ درشـانـزدهمـیـن نمایشگاه‎‎ بین‎ المللی‎ كتاب‎ هند دردو غرفـه 700 جلـد كتـاب‎ در 60 عنـوان‎ بـه‎ نمـایـش‎ گذاشته‎ است‎.

همچنین‎‎ درغرفه‎‎‎ ایران علاوه بر عرضــه كتــاب‎ لـوح‎ هـای‎ فشــرده‎ مــوســیقــی‎، پـوستـرهـای‎‎ مینیاتـوری و طبـیعـت‎ ایـران‎ عرضه‎‎ شده است‎ .

درحــاشیــه‎‎ ایــن‎ نمــایشـــگـــاه نیز با حضور پژوهشگران‎‎ ونویسندگان همایـش‎ دو روزه‎‎ در زمینه فرهنگ‎ مردم‎ جهان‎ درعصر حاضر برگزار شده‎ است‎.

با توجه‎‎‎‎ به اینكه هند در یك‎ سال‎ گذشته در70 هزار موضوع كتاب‎ چاپ‎ و منـتشـر كـرده‎ است‎ جزء یكی‎ از كشورهای‎ صادركننده‎ كتــاب‎ در جهـان‎‎ است‎ و این كشور پس‎ از امریـكـا و انگلـستـان‎‎ مقام‎‎ سوم چاپ‎ كتـاب‎ بـه‎ زبـان انگلیسـی‎ را در جهان‎ دارد.

همچنین‎‎ دراین كشور به‎‎ علت‎ وجود لهجه، زبان‎‎ و قومیتهـای‎ مخـتلـف‎ بـه‎24 زبـان كتـاب‎ چاپ‎ و منتشر می‎ شود.

سازمان‎ فرهنگی‎‎ یونسكو نیز دهـلـی را پایتخت‎ كتاب‎ جهان‎ در سالهـای 2003 ـ 2004‎ معـرفـی‎ كرده‎ است.

UserName