• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/11/23
  • تاريخ :

كوكبه عدل

گرچه از اهل جهان روی نهان ساخته ای

روشن از پرتو خود روی جهان ساخته ای

دیدن طلعت تو چشم جهان بین خواهد

كه جهانی بسوی خود نگران ساخته ای

آنچه پیداست به چشم تو نهانست زما

و آنچه پنهان بود از ما توعیان ساخته ای

تو چو خورشید پدیدی ولی از فرط ظهور

رخ نهان از نظر پیر و جوان ساخته ای

عالم جم اگر از جنگ تبه گشت چه باك

كز پی صلح تو جا در دل و جان ساخته ای

هر كجا كوكبه عدل تو پرچم افراشت

عرصه مظلمه را مهد امان ساخته ای

هادی خلقی و مهدی حق و حجت عصر

وز رخ اهل جهان روی نهان ساخته ای

به ولای تو كه فرمان ولایت با توست

بنده درگه خود پادشهان ساخته ای

هر كه شد پیرو تو پیروی از ظلم نكرد

كه زبیداد گرش دادستان ساخته ای

صاحب امری و از حكم تو بیرون نبود

آنچه در دایره كون و مكان ساخته ای

تو بخود قائم و قائم بتو عالم كه جهان

قائم از عدل كران تا بكران ساخته ای

حجت بالغه عقلی و در روی زمین

پیرو حكم خود اعصار و زمان ساخته ای

دولت حق طلب ار دولت " سرمد" طلبی

گربدین سودا بی سود و زیان ساخته ای

صادق سرو

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName