• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/11/19
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 18 بهمن ماه 1382

« سوگ

آوا» به

یاد جان باختگان

بم

يکرمان‎‎ ـ پنجمین جشنواره‎ موسـیقـی‎‎ مقـامـی نواحی‎ ایران‎‎ به‎‎ یاد جانباختگان زلزله بـم‎ و با عنوان‎ « سوگ‎ آوا» دیشب‎ در تالارخـانـه‎ شهر کرمان‎ آغاز شد.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، در این‎ جشنواره حدود 20 گروه‎ از 11 استان‎ کشور در قـالـب‎ تكنوازی‎‎‎ ، دو نوازی و گروه‎ نوازی، قطعاتـی‎ را با محوریت‎‎ قطعات سوگ‎ تا نوزدهم‎ بـهمـن‎ ماه‎ اجرا می‎کنند.

در مراسم‎ افتتاح‎ این‎ جشنواره‎‎ كه جمعـی‎ از مسئولان‎‎ ، هنرمندان و گـروههـای‎ مـوسـیقـی‎ مقامی‎‎ نواحی ایران‎ حضور داشتنـد ، ابتـدا مدیر کل‎ فرهنگ‎ و ارشاد اسلامی‎ استان‎‎ کرمان پیام‎ وزیر فرهنگ‎ و ارشاد اسلامی‎ به‎ پنجمین‎ جشنواره‎ موسیقی‎‎‎ مقامـی نـواحـی ایـران‎ را قرائت‎ کرد.

استاندار کرمان‎‎ نیـز در ایـن مـراسـم‎ بـا قدردانی‎ از ابراز همدردی‎ مردم‎ شریف‎ میهن‎ اسلامی مان‎‎‎ بامردم‎ استان کرمان پس‎ از حادثه‎ دلخراش‎ زلزله‎بم‎،ابراز امیدواری‎ کرد : با همت‎ بازوان‎ توانمند مردم‎‎‎، بم بتواند محکم تر و استوارتر از میان‎ آوارها با افتخـار سر بر آورد.

پنجمین‎‎ جشنواره‎ موسیقی‎‎‎ مقامی نواحی ایران قرار بـود دهـم‎ دی‎ در کـرمـان‎ بـرگـزار و برگزیدگان‎‎ آن به‎‎ جشنواره مـوسـیقـی‎ فجـر معرفی‎ شود که‎‎‎ به علت‎ وقوع حادثه دلخراش‎ زلزله‎‎ بم‎ به تعویق‎ افتاد.

UserName