• آموزش استفاده از ویکیپدیا
  • در مقاله قبل به جایگاه ویکیپدیا در دنبا و ضرورت رشد و توسعه آن پرداختیم. برخی از واژگان کلیدی ویکیپدیا فارسی را معنا کردیم. این بار میخواهیم نحوه عضور شدن و ویرایش مطالب در سایت را نشانتان بدهیم.
  • آموزش ویدئو چت (3)
  • حتما با خواندن دو مقاله قبلی مشتاقید تا زودتر دست به کار شوید و با ویدئو کنفرانس به راه بیندازید. پس بدون مقدمه می‌رویم سر اصل موضوع.