• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 19426
 • پنج شنبه 1382/11/16
 • تاريخ :

نجات

CD

های خراب با برنامه

IsoBuster

اگر خراشهایCD به اندازه ای باشد كه كامپیوتر نتواند آن را اجرا كند، چه باید كرد؟ قبل از اینكه از گوش كردن بهCD صوتی یا بازی كردن باCD بازی خود ناامید شوید، بد نیست كه نظری به برنامة IsoBuster بیندازید.

این برنامه در جایی كه ویندوز از خواندنCD عاجز می ماند، وارد عمل می شود. این نرم افزار رایگانبوده و می توانید آن را از طریق سایت تبیان دریافت كنید . از جمله ویژگی های این برنامه امكان فارسی كردن منو ها و  گزینه های آن است . پس از دریافت فایل برنامه و اجرای فایل فشرده شده با دو فایل مواجه خواهید شد .  ابتدا فایل IsoBuster 1.5 (English Only) Setup.exe  را اجرا كرده و پس از نصب برنامه ، فایلFarsi.dll  را در مسیر نصب برنامه و در پوشهLang كپی كنید.  پس از اجرای برنامه در مرتبه اول با گزینه هایی مواجه می شوید كه به شما امكان وارد كردن كد رجیستر برنامه وجود دارد . هر چند این برنامه رایگان است ، امانسخة حرفه ایآنIsoBuster, Pro version، فروشی بوده و به همراه خود امكانی را دارد كه می تواند اطلاعات را ازCD ها به صورتUniversal Disk Format دوباره ایجاد كند.

پس از فعال شدن برنامه بر روی گزینه Options رفته و سپس گزینهLanguages را از منو انتخاب كنید . در پنجرهOptiond بر روی زبانهLanguage كلیك كرده و سپسFarsi را از پنجره پیدا كنید . پس از انتخاب گزینهOk منوهای برنامه فارسی می شوند.

این برنامه می تواند فایل ها را از رویCD های خراب یا مشكل دار باز خوانی و روی هارد دیسك ضبط كند. در نتیجه، در اغلب موارد می توانید اطلاعات از دست رفتة خود را دوباره زنده كنید.

امروزهCD ها، به شرطی كه با دقت زیادی نگهداری شوند، به عنوان یك ابزار ذخیره طولانی مدت اطلاعات، مطرح هستند. در غیر این صورت، خراشهایی روی سطح حساسCD پدیدار می شود. اگر تعداد خراشها زیاد شود، امكان اینكه ویندوز نتواند آن را بخواند یا اجرا كند، افزایش می یابد. در این حالت دیگر نمی توانید به اطلاعات مورد نظر خود دسترسی پیدا كنید وCD، غیر قابل استفاده می شود.

یكی از مواردی كه باعث می شود نتوانید از یكCD استفاده كنید، رایت ناموفقCD آن است. كسی كه مرتب با رایتCD سر و كار داشته باشد، مطمئناً خطای “Buffer-Underrun” را بخوبی می شناسد. این خطا هنگام رایت در نبود فناوری به اصطلاح “Burn Proof” ظاهر می شود. ( هنگام رایت، ناگهان اطلاعات درBuffer دستگاه رایت كننده ذخیره نمی شود و جریان اطلاعات لازم و مداوم برای ادامة روند رایت قطع می شود).

نتیجة این خطا این است كه كل روند رایت قطع می شود وCD خام ( نیمه كاره ) به یك وسیله تزئینی تبدیل می شود.CD های خامی كه امروزه به دلیل قیمت پایین مورد توجه قرار می گیرند، احتمال خراب شدنشان به هنگام رایت كردن زیاد است.

در این حالت، چارة كار، برنامة نجات بخشIsoBuster است، این نرم افزار مفید و كاربردی، مكانیزم ویندوز را جهت خواندنCD دور می زند و مستقیماً به درایو دسترسی پیدا می كند. بدیهی است كهCD آسیب دیده باز هم غیر قابل استفاده می ماند و اجرا نخواهد شد، اما شما با IsoBuster می توانید همة فایل ها را از رویCD خراب، مشاهده و روی هارد خود بریزید. سپسDatatrack , Audiotrack مورد دلخواه خود را بروی یكCD جدید رایت كنید.

تك تك فایل هایCD تصویری نیز كه توسط برنامه هایNero وClone-CD رایت شده اند، می توانند باIsoBuster دوباره خوانی شوند. این نرم افزار رایگان، همة انواع CD های رایج مانند:CD-Rom،DVD،SVCD وVCD را پشتیبانی می كند.

فایل های تصویری مانندbin،iso وimg برایIsoBuster هیچ گونه مشكلی ایجاد نمی كنند. شرایط اجرای این برنامه خیلی راحت است. شرط اساسی برای راه اندازی آن، نصب درست و صحیح درایورASPI است كه در ویندوز Meیا 9x به صورت پیش گزیده وجود دارد. كاربران ویندوزهایNT،2000 وXP باید درایورASPI را به شرطی كه برنامة جدید رایت نصب نشده باشد، از سایت Adaptec ، بصورتdownload دریافت كنند.

هنگام استارت برنامه روی كلید Free.func.only كلیك كنید. سپس همة عملكردهای ذكر شده در بالا در اختیار شما قرار خواهد داشت.

UserName