• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/11/15
  • تاريخ :

پس ازبازی با گلزنان سرخ آبی

داودسید عباسی: از ترائوره عذرخواهی كردم

در آن لحظه كنترل خود را از دست دادم و با ترائوره آن برخورد بوجود آمد.

سید داود سیدعباسی هافبك دونده استقلال تهران كه دراین بازی تك گل تیمش را وارد دروازه پرسپولیس كرد، با بیان مطلب فوق افزود: ترائوره دركشورما میهمان است ونباید آن حركت را انجام می داد، اما من نیز اشتباه كردم ودرآن لحظه كنترل خود را ازدست دادم. ولی درپایان بازی ازاوعذرخواهی كردم تا كدورتی بوجود نیاید.

وی درمورد گلی كه بثمررساند، خاطرنشان كرد: لطف خدا بود كه بتوانم پس ازمدتها گلزنی كنم وازفرصتی كه برایم مهیا شد نهایت استفاده را بردم وتوانستم برای استقلال گلزنی كنم.

سیدعباسی اضافه كرد: بازی امروزمتعادل بود ودوتیم موقعیتهای فراوانی برای گلزنی داشتند. استقلال نیزچندین فرصت گلزنی داشت ودرنیمه دوم نیزمی توانست به گل برسد، اما متاسفانه اینگونه نشد.

وی درمورد داوری مسابقه این دیدارخاطرنشان كرد: داوری خوب بود، اما آن صحنه ای كه خان محمدی برروی نیكبخت خطا كرد صددرصد پنالتی بود وآقای قریب نیزاعتقاد به پنالتی بودن صحنه داشتند، اما نظر داوربرای همه محترم است وباید به آن احترام گذاشت. درمجموع ازبازی راضی هستم وامیدوارم هواداران نیزشاهد بازی خوبی بوده وراضی شده باشند.

حامد كاویانپور: بازی جذاب و زیبایی بود

این بازی جزء دیدارهای جذاب وخوب دو تیم بود كه پس از مدتها ارایه گر فوتبالی زیبا و تماشاگر پسند بودند.

حامد كاویانپورگلزن پرسپولیس دردربی بزرگ بااستقلال با بیان مطلب فوق ،گفت: پرسپولیس دراین مسابقه چندین فرصت گلزنی خوب را بویژه درنیمه نخست از دست داد، اما درمجموع دوتیم ارایه گرفوتبالی زیبا وتماشاگرپسند بودند.

كاویانپورادامه داد: استقلال نیزدراین مسابقه بسیارخوب ظاهرشد وبازی قابل قبولی را ارایه كرد ومن خوشحالم كه هواداران دوتیم توانستند راضی ورزشگاه را ترك كنند.

كاویانپوردرمورد گلی كه بثمررساند، خاطرنشان كرد: بعد ازمدتها كه گلزنی نكرده بودم، این بار فرصتی بوجود آمد تا دراین بازی حساس گلزنی كنم وخوشحالم كه توانستم برای تیم مثمرثمر باشم وبا شوت من پرسپولیس بازی را به تساوی كشاند.

UserName