• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/11/15
  • تاريخ :

نگاه آماری به بازی سرخ آبی

نیمه اول دیدار استقلال - پرسپولیس از نگاه آمار

نیمه اول دیدار تیمهای پرسپولیس و استقلال دقایقی پیش در ورزشگاه آزادی با تساوی 1-1 به پایان رسید.

دو تیم درنیمه اول دیدارپایاپایی را به نمایش گذاشتند وبطوری كه آنالیزبازی ودرصد مالكیت توپ برای هردو تیم نشان می دهد، استقلال وپرسپولیس هریك 50 درصد از زمان نیمه اول بازی را دراختیارداشتند.

درسایرزمینه ها نیزدراین دیدارازنگاه آماردوتیم براساس جدول ذیل شرایط مناسب ونزدیك به هم داشتند.

موقعیت دوتیم

استقلال   پرسپولیس
درصد مالكیت توپ :50 درصد50 درصد
موقعیت خطرناك :  33
شوت به دروازه : 34
كرنر: 73
خطا: 10 11
موقعیت آفساید: - -
سانتر خطرناك: - -
درصد گردش توپ :32 درصد32 درصد
گل :  1 1
  

نیمه دوم دیدار پرسپولیس و استقلال از نگاه آمار

نیمه دوم دیدار تیمهای استقلال و پرسپولیس با تساوی بدون گل به پایان رسید تا دو گل نیمه اول این دیدارحكم به تقسیم امتیازات بطور مساوی در پنجاه و ششمین دربی سنتی دو تیم دهد.

دیداراستقلال وپرسپولیس درحالی درنیمه دوم بدون گل به پایان رسید كه براساس آماراین دیدار، تیم استقلال ازنظردرصد مالكیت توپ وموقعیت های خطرناك برترازتیم پرسپولیس بود.

سایراتفاقات این دیداردرنیمه دوم براساس آماربشرح ذیل است:

پرسپولیساستقلال

موقعیت دوتیم

5 8كرنر:
 25 19خطا :
3  3اخطار:
3 1تعویض :
- - آفساید:
 49 درصد 51 درصد مالكیت توپ:
8 9 موقعیت خطرناك:
42شوت به دروازه :  
37 درصد19 درصدگردش توپ :
1  1 نتیجه پایانی:

UserName