• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/11/08
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 8 بهمن ماه 1382

« زرشك زرین» برای بدترین‌های سینما

جهانگیر كوثری رییس شورای مركزی اتحادیه تهیه‌كنندگان طی نامه‌ا‌ی به انجمن نویسندگان و منتقدان سینمای ایران به انتقاد از تصمیم این انجمن جهت دادن « زرشك زرین» به بدترین‌های سینما در سال پرداخته و این انجمن را به تجدید نظر در این تصمیم توصیه كرد.

به گزارش ایسنا، در بخشی از این نامه با اشاره به اینكه ما در قلمرو و جدل اندیشه‌های متفاوتی هستیم در ادامه آمده است: با توجه به نقش مهمی كه باید به وسیله نویسندگان ( منتقدان) در چنین شرایطی ایفا شود. مسئولیت بزرگی به عهده‌ی نقد سینمایی می‌افتد. ( نقدی كه در آفرینش انسان نو و شیوه نوین زندگی شركت كند) نقدی كه امروز از جانب منتقدان سینمای نوین ایران كه وجاهت ملی دارد نوشته می‌شود نیز ریشه در كلیت جامعه ما دارد.

كوثری همچنین افزوده است: هر اثر، ساخته‌ی خیال شاهكار بودن در سر می‌پروراند و این ملاحظات را باید از نظر اجتماعی مورد ارزیابی قرار داد كه كلیت مورد قبول سینمای جوان و نوین را با یك حركت كوچك در اذهان عمومی تار ننماییم. منتقد پیشرو تا حد زیادی معلم نیز هست، اگر كار منتقد، منجر به نوعی پیشرفت شود چه سود؟

به گزارش ایسنا، رییس شورای مركزی اتحادیه تهیه‌كنندگان معتقد است: تمسخر و خشم بهترین راهبرد منتقد نیست. لذت در آن است كه منتقد نكات مثبت و سازنده اثر را بیابد و تمام عظمت آن را به بیننده و خواننده بنمایاند. منتقد امروز ما این پدیده ( سینمایی) با مقدار اما به نفس افتاده را به تمسخر نمی‌گیرد و آن را از پای نمی‌اندازد. منتقد امروز ما شرایط جامعه را درك می‌كند و آگاهانه دریافته است كه تمسخری از نوع دادن جایزه «زرشك طلائی» ‌در شان و منزلت جامعه هنری نیست.

وی در پایان آورده است: این سینمای شریف و نجیب به حمایت و راهبری بیشتر نیاز دارد تا ”‌زرشك طلائی”.

UserName