• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/11/01
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 1 بهمن ماه 1382

قدیمی

‎‎

ترین

‎‎

تمبر جهان ایرانی است

   تهران‎‎‎ ـ قدیمی‎ ترین تمبر جهان از جنس‎ گـل‎ متلعق‎ به‎ سال‎336 پیش‎ از میـلاد، ایـرانـی‎ است‎.

به‎گزارش‎ واحد مركزی‎‎‎ خبر، آقای غفاری كارشناس‎ برجسته‎‎ تـمبـر ایـران‎ در حـاشیـه نخستین‎‎ نمایشگاه‎ تمبر استان یزد با اعـلام‎ این‎‎ خبر گفت‎: نخستین تمبرهای‎‎ كاغذی كشور، درسال1247 به‎‎ نام باقری‎ چاپ‎ شده است‎.

وی‎‎ افزود: تمبرهای ایرانی‎ گرانقیمت‎ ترین‎‎ تمبرهـای‎ جهـان اسـت‎ و 80 درصـد از تمبرهای‎ روز جهان‎ را تشكیل‎ می‎دهد.

وی‎ با اشاره‎‎ به تشكیل‎ انجمـن‎ تـمبـر كشور زیر نظر سازمان‎ میراث فرهنگی‎ و شركت‎ پست‎‎ ایران‎‎ گفت: براساس‎ قانـون، تـمبـر از اشیاء عتیقه‎ است‎ و خارج‎ كردن‎‎ آن از كشور ممنوع است‎ .

UserName