• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 2142
 • يکشنبه 1382/4/22
 • تاريخ :

توضیح استعارات و کنایات و واژه ها

(به قلم دوروتی سه یرز)

نخستین صفه: غرور. غرور به شکلی کلی همانSuperbia می باشد که منشأ تمام گناهان دیگر (اعم از گناهان فعلی و گناه اولیه) به شمار می رود. کسی که مغرور است، پیوسته سعی دارد «چون پروردگار» باشد، و به جای آن که حقتعالی را به عنوان مرکز تمام هستی قرار دهد به طوری که اراده و امیالش بر اساس خداوند تعیین شود، نفس خود را در مرکز عالم هستی قرار می دهد. غرور در برخی مواقع ، پیشتر می رود و به خودپسندی یا (Vana Gloria) مبدل می شود. این نوع غرور، چنان نفرت انگیز است که حاضر نیست هیچ مکانی مگر جایگاه نخست را اشغال کند، و از تمام همنوعان دیگر خود بیزار و متنفر است و فقط دوست دارد بر دیگران حکومت کند و بر آنان مسلط باشد. برخی از روحانیون، این دو حالت را از هم تفکیک کرده اند. آنها غرور را در یک طبقه بندی جداگانه قرار می دهند . سپس گناه خود پسندی را به عنوان یکی از گناهان منشعب معرفی می کنند. اما دانته از ترتیب همیشگی استفاده کرده است و غرور و خود پسندی را با هم، در نخستین صفه قرار داده است، زیرا غرور به عنوان نخستین گناه از میان گناهان کبیره به شمار می رود.

آشنایی با اصطلاحات ادبی!(2)

آشنایی با اصطلاحات ادبی!(2)

آشنایی با اصطلاحات ادبی!(2)
طنز متعالی

طنز متعالی

طنز متعالی
UserName