• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/10/27
  • تاريخ :

اخبار ادبی وهنری 27 دیماه 1382

محمدرضا شجریان:

گزارش كامل نحوه ی انجام كنسرت و هزینه را به اطلاع ملت خواهم رساند

محمدرضا شجریان طی مطلبی كه نسخه ای از آن را در اختیار خبرگزاری دانشجویان ایران قرار داد، درباره ی وقوع فاجعه ی بم و نحوه ی اجرای برنامه ی خود در این خصوص توضیحاتی ارایه كرد.

به گزارش ایسنا من كامل این نامه به شرح ذیل است: فاجعه، بس غم انگیز و دل خراش بود. قربانیان بسیاری بر جای گذاشت. همه ایرانیان، اندوه فاجعه را از اعماق دل گریستند. آواز خشكیده خاك بر جان همگان نشست، این نخستین بار نیست كه هم میهنان خود را در حادثه ای چنین خانمانسوز از دست می دهیم و چه تلخ می اندیشیم كه آخرین بار هم نخواهد بود.

فروغ مهر و نیك سرشتی مردم، تلخی این حادثه را تاب تحمل داد. مجالی بود تا در روزگار نفرت و شرارت و بی اعتنایی، مهر ورزیدن و دوستی را بار دیگر از سر بگیریم. دانستیم كه هنوز توان دوست داشتن در ما نمرده است. این حادثه دیگر بار ما را به خود آورد كه زندگی جز به دوستی و مهر، فرجامی خوش نخواهد داشت.

آنها كه فرصت یگانه زندگی را باختند، قربانی غفلت همه ما شدند. هم از این روست كه باید یادشان را زنده بداریم تا دیگر بار جامعه ی ما شاهد قربانیانی چنین بی شمار و گسترده نباشد.

اكنون باید توان زاری خود را به نیروی زندگی بدل كنیم و امید را برای آنان كه مانده اند، ارمغان آوریم. كودكانی كه وجودشان سرچشمه شادی و سبكباری زندگی است، فردای روشن را چشم در چشم ما دوخته اند.

ایران آینده را كودكان امروز می سازند، دوستشان بداریم.

قلب همه ما ایرانیان تا دورترین نقطه جهان به یكدیگر پیوست و سرود عشق و انساندوستی در جان ما طنین انداخت. هر كس با هر توانی كه داشت به میدان آمد. ما نیز به عنوان قطره ای از این اقیانوس بیكران و فرزند این سرزمین تلاشی را آغاز كرده ایم كه با همت شما مردمان نیك سرشت به بار خواهد نشست. برای این كار حساب افتتاح شده، تا كمك ایرانیان داخل و خارج كشور برای احداث بنایی كه نیاز مردم منطقه است تدارك شود. درآمد كنسرتی كه دراین شب ها برگزار می شود، تماماً به این حساب واریز خواهد شد. امیدوارم كه با همت تعدادی از متخصصان شریف ایرانی ساخت بنایی درخور را، به فرجام رسانیم. در پایان، گزارش كامل نحوه انجام وهزینه را به اطلاع ملت بزرگ ایران خواهم رساند.

خاك پای ملت ایران

محمدرضا شجریان

UserName