• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/10/21
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 21 دی ماه 1382

بهترین های جشنواره تئاتر ماه

هیأت داوران نخستین جشنواره تئاتر ماه متشكل از حمید سمندریان، اكبر زنجانپور، ایرج راد، بهزاد فراهانی، فرهاد ناظر زاده كرمانی، سید مهدی شجاعی و جرمی كینگستون برگزیدگان خود را در مراسم اختتامیه نخستین جشنواره تئاتر ماه به این شرح اعلام كردند.

لوح سپاس و دو سكه بهار آزادی به مرتضی غلامی طراح گریم نمایش شهربانو.

لوح سپاس و دو سكه تمام بهار آزادی به دامون ستایشگر بازیگر نمایش رنجنامه.

طراحی صحنه

رتبه سوم: لوح تقدیر و چهار سكه بهار آزادی به طور مشترك به حسن حاجت پور طراح صحنه نمایش شب های مهتابی یه زن تنها و رحیم نوروزی طراح صحنه نمایش بر فراز برجك ها.

رتبه دوم: لوح سپاس و هشت سكه بهار آزادی به یحیی بلوس طراح صحنه نمایش دلیل ماریا.

رتبه اول: تندیس جشنواره دیپلم افتخار و ده سكه بهار آزادی به رضا گوران طراح صحنه نمایش آرتیگوشه

بازیگر زن

رتبه سوم: لوح تقدیر و پنج سكه آزادی به ساقی عقیلی بازیگر نمایش رنجنامه.

رتبه دوم: لوح سپاس و هشت سكه تمام بهار آزادی به شبنم مقدس بازیگر نمایش كسی كه هیچ كس نمی دانست كیست.

رتبه اول ضمن قدردانی از مارال عبادی بازیگر نمایش آرتیگوشه دیپلم افتخار و ده سكه تمام بهار آزادی به پریسا محمدی بازیگر نمایش آرتیگوشه.

بازیگر مرد

رتبه سوم: لوح تقدیر و چهار سكه بهار آزادی به طور مشترك به فرزین صابونی و علی عطایی بازیگران نمایش برفراز برجك ها.

رتبه دوم: لوح سپاس و هشت سكه بهار آزادی به محمد تجدد بازیگر نمایش شهربانو.

رتبه اول: تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و ده سكه بهار آزادی به حافظ آهی بازیگر نمایش رضا موتوری.

نمایشنامه نویسی

رتبه سوم: لوح سپاس و لوح تقدیر و ده سكه بهار آزادی به طور مشترك به محمد چرم شیر نویسنده نمایش رضا موتوری و محمد میر علی اكبری نویسنده نمایش آرتیگوشه.

رتبه دوم: دیپلم افتخار و هشت سكه بهار آزادی به محمد رضایی راد نویسنده نمایش برفراز برجك ها.

رتبه اول: هیأت داوران در این بخش انتخابی نداشت.

كارگردانی

رتبه سوم: لوح تقدیر و ده سكه بهار آزادی به طور مشترك به محمد میر علی اكبری كارگردان نمایش آرتیگوشه و كریم آبادی كارگردان نمایش مغیب.

رتبه دوم: دیپلم افتخار و هشت سكه بهار آزادی به مرجان امیر ارجمند كارگردان نمایش رضا موتوری.

رتبه اول: هیأت داوران در این بخش انتخابی نداشت.

UserName