• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1018
 • جمعه 1386/8/4
 • تاريخ :

تو برادر موضعی ناكشته باش

ماه، شب ، تاریکی ، دست

به صفحه ای كه نوشته شده آیا كسی چیزی می نویسد؟

یا در زمینی كه غرس شده، كسی نهال می نشاند؟

به نوشته هیچ بنویسد كسی                                  یا نهاله كارد اندر مغرسی

كسی كه خیال نوشتن دارد،" كاغذ" ی پیدا می كند كه ننوشته باشد و همچنین " تخم" را درجایی می كارد كه كاشته نشده باشد.

ای برادر عزیز! تو زمین ناكشته و كاغذ سفید ننوشته باش تا از " نون والقلم وما یسطرون" شرافت یابی و آن صاحب كرم در تو تخم بكارد.

تا مشرف گردی از نون و القلم                                تا بكارد در تو تخم آن ذوالكرم

مولوی، ص821

 

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را

پس هر چه پیشت آید گردن بنه قضا را
من آن مرغم که ...

من آن مرغم که ...

من آن مرغم که ...
قصه عاشقان خوش است بسی

قصه عاشقان خوش است بسی

قصه عاشقان خوش است بسی
سفری دل انگیز در داستانهای کهن

سفری دل انگیز در داستانهای کهن

سفری دل انگیز در داستانهای کهن
UserName