• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1590
 • جمعه 1386/7/27
 • تاريخ :

جوان تهیدست

جوان تهیدست

شنیدم كه دو جوان مسافر در راهی می رفتند. یكی تهیدست بود و دیگری، پنج دینار همراه داشت. جوان تهیدست، دلیرانه پیش رفت و از چیزی نمی ترسید. اما جوان پولدار، خواب و خوراك نداشت و بسیار نگران بود.

پس از مقداری راه پیمایی، به چاهی رسیدند كه جایی ترسناك بود و سر چند راه بود. جوان بی چیز، غذا خورد و خوابید، ولی رفیقش از ترس نمی توانست بخوابد، به دوستش می گفت:

" پنج دینار ثروت دارم و این جا، بسیار وحشتناك است و تو خوابیده ای، اما مرا خواب نمی گیرد."

جوان تهیدست به او گفت:" پنج دینارت را به من بده." چون پول ها را گرفت، بی درنگ آنها را در چاه انداخت و گفت:

" راحت شدی، اكنون با خیال آسوده بخواب ، كه آدم تهیدست، دژی استوار و نفوذ ناپذیر دارد!"

منبع: قابوسنامه ، عنصرالمعالی ، باب 44

 

آفرینش آدم

آفرینش آدم

آفرینش آدم
سیاست نامه / اندر شناختنِ‌ قدرِ نعمتِ‌ ایزد

سیاست نامه / اندر شناختنِ‌ قدرِ نعمتِ‌ ایزد

سیاست نامه / اندر شناختنِ‌ قدرِ نعمتِ‌ ایزد
اما ملک الشعرا زنده است

اما ملک الشعرا زنده است

اما ملک الشعرا زنده است
یاران غار

یاران غار

یاران غار
UserName