• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 1070
 • جمعه 1386/7/27
 • تاريخ :

امیدهای آدمی

شمع

عبدالله گفت: پیامبر خدا(ص) روزی برای ما مربعی كشید و از وسطش خطی دیگر رسم كرد كه تا خارج آن می آمد. و در دو طرف خط وسط، خطوط كوچك دیگری كشید و گفت: آیا می دانید این چیست؟  گفتیم خدا و پیامبرش نیك تر آگاهند.

گفت: خط وسط آدمیزاده است و مربع ، اجلی است كه بر وی محیط است.

و این خطوط كوچك دیگر عرضی كه در اطراف اوست، پیشامدهایی است كه وی را همی گزند و آزارند و اگر یكی موفق نشود، دیگری به آزارش می پردازد. اما آن خط كه بیرون مربع است، امیدهای آدمی است.

منبع : كشكول شیخ بهایی

الهه ی عشق و باروری

الهه ی عشق و باروری

الهه ی عشق و باروری
استجابت دعا به كمك صلوات

استجابت دعا به كمك صلوات

استجابت دعا به كمك صلوات
ثواب صلوات قابل شمارش نیست

ثواب صلوات قابل شمارش نیست

ثواب صلوات قابل شمارش نیست
از آدم تا خاتم

از آدم تا خاتم

از آدم تا خاتم
UserName