• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/10/17
  • تاريخ :

آدمی به امید و آرزو زنده است

1-    امید در زندگی همان قدر اهمیت دارد كه بال برای پرنده .

2-  امید و آرزو آخرین چیزی است كه دست از گریبان انسان برمی دارد. دوست داشتنی ترین شخص كسی است كه روی خودِ برترش تمركز كند.

3-    آرزو سرابی است كه اگر نابود شود همه از تشنگی خواهند مرد .

4-    امید دارویی است كه شفا نمی دهد ولی درد را قابل تحمل می كند.

5-    امید در زندگانی بشر همان قدراهمیت دارد كه بال برای پرنده .

6-    بشر وقتی از ادامه ی امیدها و آرزوها باز ماند مرده ای بیش نیست .

7-    حیات بدون امید، همدوش و همسر مَمات است.

8-    آرزو ریشه ی حیات ماست. اگرچه این ریشه ، حیات ما را به تدریج می سوزاند ، ولی همین ریشه مایه ی زندگی است .

9-    آرزو كردن چقدر شعف انگیز است . اما وقتی به آرزو رسیدیم شعف از درون ما رخت بر می بندد.

10-افكار خوب معمار و آفریننده هستند و آرزو قلابی است كه هرچیز را به جانب ما می تواند بكشد.

11-امید مادر ایمان است.

12-امید نان روزانه ی آدمی است .

13-امید رفیق تیره بختانی است كه از دست ساقی دهر جرعه ی بی مهری نوشیده اند.

14-انسان در عین نومیدی ، امیدوار است.

15- دنیا با امید برپاست و آدمی با امید زنده است .

16-امید، نیمی از خوشبختی است.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName