• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/10/15
  • تاريخ :

یك مرد در مقابل یك مرد

تعداد نظامیان تا چه اندازه در مواجهه نظامی تعیین كننده است؟

این اصلا داستان جدیدی نیست. حدود 110 سال قبل خبری درباره یكی از مستعمرات بریتانیا در اروپا منتشر شد كه گرچه به زودی در میان دیگر اخبار اواخر قرن گم شد، اما آگاهان و متفكران تیزبین دولتهای بزرگ را به سختی تكان داد. بر طبق این خبر " تنها پنجاه نفر نظامی انگلیسی در نبردی موفق شده بودند یك لشكر پنج هزار نفری را به كلی قلع و قمع كنند. " این پیروزی تنها به دلیل برخورداری نظامیان انگلیسی از 4 قبضه از سلاحی جدید به دست آمده بود. این سلاح جدید " مسلسل " نام داشت.

سلاحی كه به استفاده كننده اش این امكان را می داد كه به تنهایی بر صد مرد جنگی غلبه كند، دولتهای زیرك آن روز را به فكر فرو برد. اكنون می رفت تا قانون كلی " یك مرد در برابر یك مرد " كه اصلی ترین معادله نظامی لشكركشی ها طی هزاران سال جنگ بشر با بشر بود، به یك باره با نسبت عجیبی تغییر نماید. این حادثه نویدبخش قرنی بود كه در آن تكنولوژی و دانش، قدرت دولتها را تعیین می كرد و دیگر این تعداد سربازان و جنگجویان نبود كه تفوق نظامی كشوری را بر دیگری ثابت می كرد.

بیش از 110 سال قبل، تنها پنجاه نفر نظامی انگلیسی در نبردی موفق شدند یك لشكر پنج هزار نفری را به طور كلی قلع و قمع كنند. این پیروزی با داشتن تنها چهار قبضه از سلاحی جدید به دست آمده بود: " مسلسل "!

آنگاه كه صنایع نظامی هم مانند همه چیزهای دیگر به واسطه طوفان تكنولوژی قرن بیستم دچار دگرگونیهای بسیار شد در نیمه قرن این نسبت " یك نفر به صد نفر " با حادثه ای دیگر تا " یك به میلیون " افزایش یافت. اما این تغییر خیلی زود و به نحوه خیره كننده ای صورت گرفت. اگرچه هنوز كم نبودند كسانی كه به سنت های قدیمی نظامی گری اعتقادی راسخ داشتند و با پافشاری روی سنت های قدیمی نظامی گری، در نهایت سرباز را مهم ترین مایه قدرت و نیروی دفاعی كشور می دانستند، ولی جهان علم و تكنولوژی در مایه قرن، آبستن غافلگیری بزرگ دیگری بود.

در كشاكش جنگ بین الملل دوم به ناگاه هزاران سرباز جسور، متعصب و از خود گذشته ژاپنی كه حاضر بودند برای حفظ صیانت كشورشان حتی خود را با هواپیما به ناوهای آمریكایی بكوبند، در مقابل دو بمب هسته ای، در مقابل دو معجزه غیرقابل انكار كاغذ و قلم، بهت زده دست از اسلحه كشیدند؛ ژاپن تسلیم شد اما این بار نتیجه جنگ هزاران مایل دورتر از جبهه و در آزمایشگاهی در "لوس آلاموس" (1) آمریكا رقم خورده بود. دنیا شاهد بود كه چند دانشگاهی لاغر مانند اپنهایمر(2) كه نه نظامی گری می دانستند و نه در رژه ها درخشیده بودند و نه حتی ناسیونالیست چندان دو آتشه ای بودند و تنها با فرمول های " بی مصرف " فیزیك و ریاضی سرو كار داشتند، موازنه قدرت نظامی جهان را طی یك هفته به نفع كشوری نو پا در آنسوی دریاها تغییر دادند.

شصت سال پیش كه آغازین سالهای این ابرقدرت جدید بود، هنوز در هیچ دانشگاهی " بمب اتم سازی " تدریس نمی شد! اما اپنهایمر و تیم علمی اش به دلیل تسلط بر گستره وسیعی از دانش های روز و تلفیق آنها با تكنولوژی، توانستند آن دو قارچ مخوف هسته ای را روی آسمان ژاپن برای جهانیان به نمایش درآورند.... دنیا دیگر عوض شده بود!

دنیا شاهد بود كه چگونه چند دانشگاهی لاغر مانند اپنهایمر كه نه نظامی گری می دانستند و نه در رژه ها درخشیده بودند و نه حتی ناسیونالیست چندان دو آتشه ای بودند و تنها با فرمول های " بی مصرف " ریاضی و فیزیك سروكار داشتند، موفق شدند موازنه قدرت نظامی جهان را طی یك هفته به نفع كشوری نوپا در آن سوی دریاها تغییر دهند.

تاریخ حتما جور دیگری نوشته می شد اگر مثلا " آلن تورینگ "، آن ریاضی دان گوشه گیر انگلیسی، موفق نمی شد كدهای پیام آلمانی را رمزگشایی كند و یا مثلا اگر " هایزنبرگ " و دیگر فیزیكدانان جوان اطرافش، زودتر از دانشمندان مستقر در آمریكا، آلمان را به " تكنولوژی هسته ای " می رساندند.

اینها دیگر در سال 2003 داستانهای قدیمی محسوب می شوند اما ما احتیاج به بازخوانی این داستانها داریم.

امروزه، در اولین سالهای هزاره سوم، حتی اگر نخواهیم باور نماییم و سرهایمان را میان دستانمان پنهان كنیم قدرت نظامی امروز داستان تكان دهنده دیگری است. كلاهك های هسته ای، آن بمب های هولناك نوترونی و انواع سلاح های میكروبی و گازهای عصبی و ویروس های كشنده نام هایی هستند كه اكنون هر دانش آموز دبیرستانی می تواند درباره قدرت مرگ آفرین آن ها توضیحات روشنی ارایه كند!

تاریخ حتما جور دیگری نوشته می شد اگر مثلا " آلن تورینگ "، آن ریاضی دان گوشه گیر انگلیسی، موفق نمی شد كدهای پیام آلمانی را رمزگشایی كند و یا مثلا اگر " هایزنبرگ " و دیگر فیزیكدانان جوان اطرافش، زودتر از دانشمندان مستقر در آمریكا، آلمان را به " تكنولوژی هسته ای " می رساندند.

در این سالها ما شاهدان تغییر اساسی در مفهوم جنگیم. " جنگ "، " جبهه "، " مرز " و " اسلحه " مفاهیمی هستند كه به تعریف دوباره احتیاج دارند. جنگ های چند سال اخیر، به خصوص جنگ كوزوو، برتری جنگ های هوایی را به خوبی نشان دادند و اعتقاد بر این است كه رفته رفته جبهه مشخصی به معنای سنتی آن وجود نخواهد داشت. قسمت اعظم جنگ ها در آسمان انجام می شود با هواپیماهایی كه بیشتر به یك كامپیوتر پرنده شبیه هستند و موشك هایی كه دقتهای فوق العاده خود را مدیون ماهواره های نظامی هستند. در جنگ اخیر عراق كیلومترها بالاتر از جبهه و آن نظامیان فوق العاده مجهز و حتی ماورای هواپیماهای جنگنده، تنها 40 ماهواره، بدون سر و صدا، به طور فعال در جنگ شركت داشتند.

گفته می شود هواپیماهای جنگنده كامل با قابلیت حمل هر نوع سلاح ولی بدون خلبان قرار است سلاح استراتژیك و برگ برنده روزهای آتی محسوب شوند. اما دنیا در انتظار چیزی بیش از اینهاست. مثلا چیزی كه به جنگهای سایبر مشهور شده است و چندی قبل توسط یك سناتور آمریكایی با خطر جنگهای هسته ای نیم قرن قبل مقایسه شد. جنگی صد در صد متكی بر نقل و انتقال اطلاعات رایانه ای محض، كه می تواند دولت های مدرن آینده و فوق العاده وابسته به شبكه های كامپیوتری را به ویرانی بكشاند. شاید ابتدایی ترین شكل چنین جنگ هایی را در مواجه خیر مهاجمان كامپیوتری چینی و آمریكایی بتوان دنبال كرد. اكنون هنوز كسی نمیداند كه آیا این افسانه ها هم به وقوع خواهند رسید یا نه اما آنچه قطعی است این كه باید هشیار بود و دانست كه در چنین جهانی، سرباز معصومی كه در دوره آموزشی خدمت سربازی اش تنها جنگ با سرنیزه و شلیك با تفنگ ژ3 را آموخته، خود و مرزهای كشورش را به كلی بی دفاع خواهد یافت...

پانوشت:

1-Los Alamos منطقه ای بیابانی در ایالت نیومكزیكو آمریكا كه پروژه منتهن، ساخت نخستین بمب هسته ای در آنجا انجام گرفت.

2-Robert Oppenheime معروف به پدر بمب اتم كه بعدها خود جزو مخالفین عمده استفاده انرژی هسته ای در جنگها شد.

گروه مطالعات سربازی دانشگاه صنعتی شریف

UserName