• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/10/15
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 15دیماه 1382

پس از چهارصد سال قرآن به خط ریحان منتشر می شود

اولین قرآن به خط ریحان پس از چهارصد سال با مقدمه دكتر سید حسین نصر و بهاءالدین خرمشاهی منتشر می شود.

بهرام سالكی، خوشنویس و هنرمند ایرانی در این باره گفت: پس از موفقیت در چاپ قرآن عتیق، هم اكنون قرآن ریحان مراحل پایانی كار خود را در چاپخانه و مؤسسه مبالغان طی می كند. این قرآن كه با هزینه ای حدود یك میلیارد تومان به چاپ می رسد با دو مقدمه از دكتر سید حسین نصر به زبان انگلیسی و استاد بهاءالدین خرمشاهی همراه شده است كه این قرآن را معرفی كرده اند.

وی افزود: آخرین قرآن به خط ریحان در چهارصد سال پیش منتشر شده است اما پس از چهارصد سال این اولین قرآن به خط جلیل ریحان است. ریحان خطی است زیبا و در عین حال در شأن كلام الهی كه وزانت و جلالت آن را بیش از پیش روشن می كند.

بهرام سالكی در پایان اشاره كرد كه طبق هماهنگی های انجام شده این قرآن به تمام سران كشورهای جهان ارسال خواهد شد.

UserName