• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/10/15
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 15دیماه 1382

كنسرت موسیقی سنتی به یاد ایرج بسطامی

كنسرت موسیقی سنتی به یاد ایرج بسطامی می شود برپا می شود.

به گزارش ایسنا، كنسرت موسیقی سنتی به یاد ایرج بسطامی 19 و 20 دیماه از ساعت 30/20 تا 22 در تهران  خانه هنرمندان برگزار می شود و عواید حاصل از فروش آن به مردم زلزله زده بم اهدا خواهد شد.

UserName