• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1386/07/16
  • تاريخ :

گوشه وکنایه

گل

دانش آموزی نزد معلم قرآن خود آیاتی را قرائت می نمود هنگامی که به " و ان علیک العنة الی یوم الدین"*رسید آنرا چند با ر تکرار کرد . معلم گفت: " علیک و علی ابویک".(2) دانش آموز گفت: در این آیه "علی ابویک" وجود ندارد. تنها "علیک" است اگر می خواهید " ابویک " را نیز به آن ملحق کنم.(3)

------------------------

پی نوشت:

حجر/35 ترجمه: ولعنت (ودوری از رحمت حق) تا روز قیامت بر تو خواهد بود.

------------------------

منبع:

محمدی، محمد حسین، هزارو یک حکایت قرآنی، ص636.

UserName