• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/10/13
  • تاريخ :

كتاب غذای روح

1-   همه چیز چون بسیار شود خوار و ارزان گردد ، مگر علم و دانش كه هر چه بیشتر شود عزیزتر باشد.

2-   جامعه وقتی فرزانگی و سعادت می یابد كه خواندن ، كار روزانه اش باشد.

3-   كتاب معلمی است كه بدون عصا و تازیانه ما را تربیت می كند.

4-   كتابِ خوب در حكم رفیق خوب است.

5-   كوشش برای كسب دانش نخستین و یگانه پایه ی فضیلت است.

6-   همه ی اندیشه و گفتار و كردار نیك نتیجه علم و معرفت است و همه ی اندیشه و گفتار و كردار زشت ثمره نادانی.

7-   اطاقِ بدون كتاب مانند جسم بی روح است.

8-   اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود واگر كتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.

9-   بعد از كتب آسمانی شریف ترین و مفیدترین كتاب ها بیوگرافی و شرح حال است.

10-بهترین كتاب آن كتابی است كه انسان را به تفكر وادارد و الا به درد پاره كردن هم نمی خورد.

11-جهان كتابی بسیارعالی است ولی كسی كه خواندن نمی داند فایده ای از محتوای آن بر نتواند گرفت.

12-چند دقیقه یا چند ساعت از وقت را با مطالعه گذرانیدن یكی از بزرگترین لذایذ روحی انسان است.

13-خواندن، انسان را كامل می كند و سخنرانی و گفتگوی او را حضور ذهن و سرعت انتقال می دهد.

14-كتاب برای جوانان راهنمایی است كه آنها را به سوی شرافت و فضیلت می كشاند.

15-مطالعه ی كتاب یعنی تبدیل ساعت های ملامت بار به ساعات لذتبخش .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName