• تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1382/10/09
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 9 دیماه 1382

نمایش تئاتر برای كودكان در بم

یك تیم 5 نفره از اعضای انجمن نمایشگران خیابانی خانه تئاتر به منظور سرگرم سازی كودكان زلزله زده بم راهی این منطقه شدند.

وحید لك، نایب رییس هیأت مدیره این انجمن در گفت و گو با ایسنا گفت: با هیأت مدیره خانه تئاتر صحبت هایی شده كه در صورت توافق تعدادی از اعضای انجمن با اتوبوس راهی بم شوند تا با اجرای نمایشهای خیابانی و عروسكی، ضمن آموزش كودكان، آنان را سرگرم كنند و برنامه های داستان خوانی را نیز در شبها برگزار كنند.

گفتنی است اعضای این انجمن در روزهای جمعه و شنبه نیز در برنامه خدمت رسانی بزرگ خانه تئاتر به مردم زلزله زده بم ، برنامه هایی را اجرا خواهند كرد.

UserName