• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/10/07
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 8 دیماه 1382

یونسكو ارگ بم را بازسازی می كند

پاریس – سازمان آموزشی علمی و فرهنگی و سازمان ملل « یونسكو» ارگ بم را بازسازی می كند.

«منیر بوچكانی» كارشناس میراث فرهنگی «یونسكو» در شهر پاریس اعلام كرد: این سازمان در این باره نامهای برای آقای خاتمی رئیس جمهور ایران ارسال كرده است و از دولت ایران خواسته است وضعیت و میزان تخریب ارگ تاریخی بم بررسی شود تا با تجربه ترین كارشناسان برای بازسازی بنای مهم و تاریخی ارگ بم آن را بازسازی می كنند.

ارگ تاریخی بم كه با قدمتی بیش از 2 هزار سال بر صخره ای عظیم در بالای شهر بم بنا شده است بر اثر زلزله 6 و 3 دهم ریشتری روز جمعه به شدت آسیب دید و به تلی از خاك تبدیل شده است.

ارگ بم یكی از بناهای گلی آجری بسیار مهم جهان است و در فهرست بناهای مهم تاریخی سازمان ملل متحد به عنوان یك نماد جهانی توجه زیادی به آن شده است.

UserName