• تعداد بازديد :
  • شنبه 1382/10/06
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 5 ماه 1382

روی پرده سینماهای ایران

.تب (به كارگردانی رضا كریمی) در سینماهای: عصر جدید 1، فرهنگ 1، سروش، گلریز 1، بهمن 2، حافظ، تهران 2، شیرین، مركزی 2، دهكده المپیك، شیدا، فردوسی و جی 3

.جنایت(محمد علی سجادی): شهر قشنگ، افریقا، بلوار، ایران 1، شقایق، رودكی، ناهید، شباهنگ، سارا، پیام انقلاب و مركزی 3

.دختر ایرونی(محمد حسین لطیفی): بهمن 1، استقلال، آستارا، صحرا، مركزی 1، جمهوری، پیروزی، تهران 1، فلسطین 1، گلریز 1، ملت، پیوند، اروپا، سپیده، كارون، پایتخت، جی 1، توسكا، كانون و شاهد

.شبهای روشن(فرزاد موتمن): شهر تماشا 1، عصر جدید 2 و ایران 2

.رقص در غبار(اصغر فرهادی): فرهنگ 2 و فلسطین 3

.خورشید مصر(بهروز یغماییان و شهرام خوارزمی): فلسطین 2 و بهاران

فهرست سینماهای تهران

UserName