• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1382/10/04
  • تاريخ :

كمر صله رحم را نشكنیم!


یك عده اهل معاشرت نیستند ، عده ای هم آداب معاشرت را خوب نمی دانند. به همین دلیل بر سر راه معاشرتها یا برای خود ایجاد مشكل می كنند و یا برای دیگران. با آنكه زن ها ازمردها معاشرتی ترند اما چون بار زحمت های معاشرت مستقیماً با آنها ارتباط پیدا می كند خیلی حساب شده راجع به نوع و تعداد معاشرت ها می اندیشند . ولی اگر مردها با نوع محدودیت هایی كه بعضی از  خانم ها ایجاد می كنند، مواجه نمی شدند قطعاً عناوین پسندیده ی مهمان نواز، فامیل دوست و مردم دار را بیش از پیش كسب می كردند. بعضی از آقایان اگر با كسی در خیابان برخورد كنند كه مثلاً یك نسبت دوری با یكی از اقوام شوهر خاله ناتنی  مادرشان داشته باشد، او را با اصرار و بلكه با التماس به خانه می آورند و بار زحمت مهمان ناخوانده و مهمان داری بی موقع را به دوش بانوی خانه تحمیل می كنند و كلی نیز از این بابت احساس غرور می نمایند و می گویند  كه مرد باید مردم دار و فامیل دوست باشد. غافل از آنكه اگر ما به تعالیم آرامش زا و سعادت آور دینمان هم بخواهیم گوش فرا دهیم، می بینیم در رابطه با همین موضوع مهمان داری و چگونگی معاشرات ، امام علی (ع) فرموده اند:مردی كه می خواهد مهمان به خانه ی خود دعوت كند، باید چند چیز را رعایت نماید: اول آنكه وسیله پذیرایی را ازمهمان دریغ نكند. یعنی آن كار زشتی كه در بعضی از خانه ها انجام می شود و برحسب ثروت و نسبت مهمانان وسایل پذیرایی را آماده می كنند اتفاق نیفتد.  حضرت در توضیح این مطلب می فرمایند : چون مهمان حبیب خداست هركه باشد نباید چیزی را برای پذیرایی از او دریغ نمود. اما نكته دومی كه حضرت سفارش می فرمایند این است كه آنچه را برای پذیرایی مهمان می آوری از سهم و روزی " حتمی " زن و فرزندت نباشد.

و آخرین نكته آنكه مردان باید توجه كنند در تهیه وسایل مهمان داری به همسرشان ظلم نشود. یعنی خارج از توان و تمایل زن زحمت میهمان داری بر او تحمیل نگردد و مرد بی اعتنا به آن زحمات در فكر كسب القاب مهمان نوازی و مردم داری نباشد. و زن هم باید بداند مهمان حبیب خداست، یعنی دوست خداست. در واقع مهمان كسی است از دوستان خدای بزرگ كه امروز درخانه آنها را زده و به منزل آنان آمده است. پس او نباید بگوید  كه این فامیل شوهرم است یا فامیل خودم، تا خدای ناكرده با تفاوت آنكه فامیل چه كسی است نوع پذیرایی ها – نوع رفتارها- میزان احترام ها و محبت ها تغییر كند كه در این صورت میزبان به دوست خدا ظلم و تعدی نموده است. و مطلب آخر آنكهطبق روایات اسلامی خدای متعال سهم و روزی مهمان را یا جلوتر از ورود مهمان یا پس از خروج مهمان در روزی انسانها می فرستد .پس  كاری نكنیم كه با جدول  ضرب های اقتصادی كمر صله رحم شكسته شود و حلقه ارتباطات فامیل و دوستان ارزشمند گسسته گردد. بیائید با ابتكار عمل در پذیرایی های ساده اما با صفا ، یك بار دیگر آن ارتباطات گرم خانوادگی را كه ما در آن بزرگ شدیم و از آن لذت بردیم ، برای فرزندانمان نیز مهیا كنیم .

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName