• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/10/03
  • تاريخ :

نكاتی در باب ارزش علم و دانش

1-   تنهایی جهنم است، اما با مطالعه، این جهنم تبدیل به بهشت می شود.

2-   كتاب مونس و غمگسار هنگام اندوه و خستگی است .

3-   جمال و زیبایی با لباس نیست كه تو خودت را با آن زینت می دهی، بلكه زیبایی و جمال به علم و ادب است.

4- خانواده ای دانا و فهمیده نخواهد بود، مگر آن كه افرادش از بزرگ تا كوچك از مرد تا زن مقداری از اوقات خود را به مطالعه كتاب بگذرانند.

5-   هركس بیشتر كتاب بخواند ، كامیاب تر است.

6-   دانش مفید توشه مورد نیاز را برای سفر زندگی در اختیارتان قرار می دهد.

7-   لذتی بالاتر از مطالعه نیست.

8-   كتاب مشكل گشای همه مسائل و مشكلات شما است .

9-   مطالعه همان اثری را در روح می گذارد كه ورزش در بدن .

10- خوشا آن كس كه به علم خود عمل كند و از دانش دیگران هم بهره بگیرد.

11-  حكمت درختی است كه در دل روییده و میوه از زبان می دهد.

12-   نخستین گام به سوی دانش این است : بدانیم كه نادانیم.

13- با اندیشه ی آشفته دانش آموختن ، در گردباد آتش افروختن است.

14- بهترین معلومات ما آنهایی هستند كه خود به شخصه فرا گرفته ایم.

15-   حكمت درختی است كه ریشه آن در قلب است و میوه آن در زبان.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName