• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • 10497
 • دوشنبه 1382/10/1
 • تاريخ :

توجه به چند نكته در امر ازدواج

با انتخاب صحیح همسر خانواده ای مستحكم داشته باشیم ( قسمت سوم )

در قسمت دوم مطالبی در مورد معیارهای حفظ نظام خانواده و معیارها و ملاك های مشترك در انتخاب همسر مطرح نمودیم . اینك در ادامه می خوانیم...

مهریه سنگین

تردید نداریم كه ازدواج یك امر طبیعی است و دختر و پسر بر اساس تمایلات طبیعی با یكدیگر ازدواج می كنند . از آن جا كه انجام امور طبیعی باید به طور سهل و ساده انجام شود ، هر نوع قید و بندی تحقق این امر طبیعی را دشوار و سخت می كند . بدیهی است تأخیر و یا عدم انجام امور طبیعی نیز موجب به هم خوردن تعادل جسمی و روانی فرد خواهد شد .

از این گذشته آیین اسلام دین سهل و ساده ای است و هیچ گونه دشواری در آن وجود ندارد . به همین مناسبت پیامبر بزرگوار (ص) در تمام ازدواجهایی كه خود انجام داد و همچنین در ازدواج دختران خویش هرگز مهریه  را سنگین قرار نداد .

رسول خدا (ص) عقیده داشت یكی از نشانه های ازدواج استوار آن است كه میزان مهریه سبك باشد . بنابراین برای استحكام بخشیدن به زندگی خانوادگی ، باید از مهریه های سنگین اجتناب كنیم . رسول خدا (ص) در فرازی فرمودند:

هر كار دشوار و سختی حرام است و در آیین اسلام اساساً دشواری و مشكل وجود ندارد .

مهریه سنگین نشانه عدم اعتماد به مرد است و بدیهی است كه پس از گذشت مدت كوتاهی مرد خانه متوجه این نكته شده ، رفتار و كردارش تغییر خواهد یافت و گرمی و نشاط خانه از بینرفته ، سردی جایگزین آن خواهد شد . از این گذشته مردیا زنناصالح را هرگز نمی توان با تعیین مهریه های سنگین به صلاح و هدایت آورد ، بلكه مهریه سنگین، بد را بدتر می كند .

ازدواج با مرد شرابخوار

یكی از اصولی كه باید در موقع ازدواج بدان توجه داشت اجتناب و پرهیز از ازدواج با مرد شرابخوار است و بدیهی است كه همه محرمات شرعی بر اساس عقل و منطق است .

روی این اصل كسی كه از منكراتدوری نمی كند خود را در حد حیوان قرار می دهد . به عبارت دیگر در چنین شرایطی انسان خود را از موقعیت انسانی تنزل داده ، رفتارهایی از او صادر می شود كه با شأن انسانیت سازگار نیست . همه می دانیم كه امتیاز انسان از حیوان،عقل و خرد است . بنابراین وقتی فردی این وجه تمایز را از خود بر كنار كند ، در رده حیوانات قرار خواهد گرفت .

مطالعه دینی این واقعیت را بر همگان آشكار می كند كه شخص دیوانه تكلیف ندارد . چنان كه از رسول خدا نقل شده است كه فرمودند : حكم تكلیف از كودكان و دیوانگان برداشته شده است . پس مشخصه انسان از حیوان برخورداری او از عقل و خرد است . خداوند در عظمت و تعالی نیروی خرد می فرماید : همانا انسان های خردمند و عاقل هستند كه پند پذیرند .

با توجه به مقدمات ذكر شده به خوبی آشكار می شود كه فلسفه عدم جواز ازدواج با افراد شراب خوار چیست و چرا نباید با چنین افرادی پیمان ازدواج بست . از امام رضا علیه السلام نیز نقل شده است كه فرمودند : پرهیز كن از این كه با مرد شرابخوار پیمان ازدواج ببندی .

مطالعه و بررسی كتاب های آسمانی و روایات و احادیث همه حاكی از آن است كه حرمت استفاده از شراب در جمیع ادیان الهی وجود داشته و این  امر چیزی نبوده است كه آیین اسلام به تنهایی آن را حرام كرده باشد. از همین نكته به فساد و تباهی كلی شراب و نیز به تباهی و فساد شخص شراب خوار می توان پی برد .

ازدواج با شریك نادان

از رسول خدا نقل شده است : از ازدواج باشریك  نادان بپرهیزید ، زیرا همدمی و مصاحبت با او تضییع( تباهی )عمر و گرفتاری است و فرزندشخصنادان نیز تباه و ضایع می شود .

از حضرت عیسی (ع) نقل شده است كه فرمود: به اذن پروردگار بیماران را شفا دادم و مردگان را زنده گردانیدم ، ولینتوانستنفرد نادان را  درمان كنم .

در باب آداب معاشرت و دوستی نیز از مجالست و مصاحبت با افراد نادان پرهیز داده شده است . در خلال همین روایات استدلال شده كه دشمن دانا به از دوستناداناست ، زیرا دوست نادان می خواهد خوبی كند ، ولی در اثر كمبود عقل به دوست خود ضرر و زیان می رساند .

امام محمد باقر علیه السلام فرمود كه پدرم امام زین العابدین دربارهیمجالست با شخص نادان چنین می فرمود : پسرم هرگز با شخص نادان معاشرت مكن و از دوستی با وی پرهیز كن . همیشه از او دوری گزین و هرگز با او مباحثه و مجادله مكن ، زیرا شخص نادان نه خود دانش دارد و نه دانش دانشمندان به او سودی می دهد .

براساس محتوای برخی از روایات،شخص نادان به فرد ساده لوح و زود باور نیز تعبیر شده است . به عبارت دیگر نشانه حماقت این است كه اگر كسی چیزی را كه تحقق آن امكان پذیر نیست بگوید ، شخص نادان آن را باور كرده ، می پذیرد ، در حالی كه فرد عاقل آن را نپذیرفته و رد می كند .

در روایات ازدواج ، هشدار داده اند كه مراقبت كنید و ببینید مونس و انیس دائمی شما چه كسی می خواهد باشد.

از این نوع روایات به خوبی آشكار می شود كه همسر انسان باید عامل انس و مودت و صمیمیت باشد ، حال آنكهشریكنادان شایسته چنین مقام و منزلتی نیست و محصول یك عمر زندگی با چنین فردی موجب تضییع عمر و پیری زودرس است . چنان كه در برخی از روایات آمده است كه بعضی ها در اثر چنین ازدواج هایی به پیری زودرس رسیده اند .

جوانان باید هشیار و بیدار باشند و به جای فریفته شدن به زیبایی و جمال،از عقل و خرد همسر جویا شوند تا مبادا گرفتارشریكنادانی گردند كه ازدواج كردن با وی همان و بدبختی همان . بدیهی است كهبا صحبت كردن بافرد  و مطالعه و دقت در میزان عقلو شعورپدر و مادر وی می توان تا حدودی به رشد و ضعف عقلیشخص پی برد.

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
میم مثل معیار

میم مثل معیار

میم مثل معیار
فهرستی برای انتخاب همسر

فهرستی برای انتخاب همسر

فهرستی برای انتخاب همسر
همسفر رویاهایم می شوی؟

همسفر رویاهایم می شوی؟

همسفر رویاهایم می شوی؟
کدام معیار برای انتخاب همسر مناسب تر است ( قسمت اول )

کدام معیار برای انتخاب همسر مناسب تر...

کدام معیار برای انتخاب همسر مناسب تر است ( قسمت اول )
UserName