• تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/07/14
  • تاريخ :

جنگ جمعیت

فلسطین

مسئله جمعیت بزرگترین دغدغه صهیونیستها در شهر قدس است و به همین منظور صهیونیستها فعالیت های گسترده ای را برای شهرك سازی و اسكان مهاجران صهیونیست در بخش شرقی بیت المقدس در حال اجرا دارند. جنگ فعلی در قدس جنگ جمعیت است . كابینه های مختلف صهیونیستی موفق شدند به پیروزی های جغرافیایی مختلفی طی چهل سال گذشته دست یابند.

صهیونیستها به دنبال راه هایی برای رهایی از فلسطینیان ساكن قدس می باشند و رژیم صهیونیستی اكنون در فكر تغییر كامل نقشه بیت المقدس است تا بتواند از این طریق ضمن خارج كردن مجتمع های مسكونی فلسطینیان از حوزه استحفاظی شهر برخی از شهرك های صهیونیست نشین را وارد نقشه قدس كرده و برنامه های خود را برای ساخت واحدهای جدید مسكونی در زمین های خالی به اجرا گذارد.

سیاست های رژیم صهیونیستی از بدو اشغال فلسطین تا بحال بیش از 6 هزار واحد مسكونی متعلق به مسلمانان فلسطین را به بهانه های مختلفی از جمله امنیت اسراییل و ساخت و ساز غیر قانونی ویران نموده است. پاكسازی نژادی و تغییر تركیب جمعیت به نفع یهودیها و واداركردن فلسطینی ها به ترك سرزمین آباء و اجدادی خود از جمله اهداف این نوع سیاست ضد حقوق بشر رژیم اشغالگر فلسطین می باشد.

 

یك استراتژی بسیار معمول برای رسیدن به مقاصد اخیرالذكر منطقه بندی زمینهای فلسطینی ها بعنوان "مناطق سبز" بوده است. نقشه های منطقه بندی بیت المقدس نواحی وسیعی را با رنگ سبز نشان می دهد. این نواحی به طور رسمی به عنوان فضاهای عمومی تلقی می شوند! اما در واقع موجودیت آنها برای ثابت نگه داشتن میزان ساخت و سازهای فلسطینی هاست. هم اكنون نیز 31 هزار دونم (هر دونم حدود 1800 متراست) در بیت المقدس شرقی بعنوان مناطق سبز منطقه بندی شده است. در آخرین حركت هم در این مورد "حیل ابوغنیم" بود كه به شهرك یهودی نشین "حارحوما" تبدیل شد. لذا هدف از طرح این مناطق حفظ محیط زیست نیست بلكه غصب اراضی برای توسعه شهركهای یهودی نشین و در واقع توسعه طلبی اراضی و دست اندازی به زمین های اعراب است.

در این رابطه اكنون صهیونیستها 88 درصد از مناطق اشغالی سال 1967 را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار خود دارند در حالیكه 35 درصد نیز به شكل غیر رسمی اما به طور مستقیم در اشغال صهیونیستها بوده و شهرك های صهیونیست نشین در چارچوب قوانین مصادره به نفع اموال عمومی در آن ساخته شده است . علاوه بر آن مساحت گسترده ای از زمین های قدس قربانی ساختن خیابان ها و مناطق سبز شده است كه مناطق كمربند سبز 51 درصد از آن را به خود اختصاص داده است .

مراكز پژوهشی رژیم صهیونیستی مدتی پیش نگرانی شدید خود را از ناكامی سازمان های صهیونیستی در متوقف كردن رشد جمعیت فلسطینیان در بخش شرقی بیت المقدس اعلام كردند. به گفته این مراكز با وجود تمامی تدابیری كه رژیم صهیونیستی اعمال كرده كه از ساختن دیواری در اطراف شهر قدس آغاز و با ابطال كارت های شناسایی فلسطینیان جهت اخراج آنها ادامه و منع ساخت و ساز در این منطقه به پایان می رسد همگی نه تنها در مهار رشد جمعیت فلسطینیان كارساز نبودند بلكه نتایج معكوسی را هم دربرداشتند.

در سال 1973 كمیته وزارتی امور قدس طرح متوقف كردن نسبت جمعیت فلسطینیان را در مقایسه با ساكنان بخش های شرقی و غربی قدس به تصویب رساند و براساس آن نباید این نسبت بیشتر از 22 درصد باشد . اما اكنون این رقم به 35 درصد افزایش یافته است مسئله ای كه صهیونیستها را نگران كرده و آنها از برابر شدن جمعیت فلسطینیان و صهیونیستها در قدس شریف طی 20 سال آینده سخن می گویند . از این رو هدف اصلی صهیونیستها در حال حاضر كاهش نسبت فلسطینیان به زیر 12 درصد از كل جمعیت قدس است . صهیونیستها این اقدام را از طریق بیرون قرار دادن برخی از مراكز تجمع فلسطینیان از حوزه استحفاظی شهرداری قدس از یك سو و الحاق مراكز پرجمعیت صهیونیستی موجود در اطراف شهر به حوزه استحفاظی انجام می دهند.

صهیونیستها اكنون براساس برنامه های « ایهود اولمرت » نخست وزیر رژیم صهیونیستی عمل می كنند كه در چارچوب آن توجه خاص خود را بر بخش قدیمی شهر اماكن مقدس برخی از محلات فلسطینی نشین اطراف بخش قدیمی متمركز كرده در حالیكه بقیه مناطق فلسطینی نشین خارج از نقشه قدس به مناطق خودگردان فلسطین الحاق خواهد شد.

براساس نقشه جدید كه در چارچوب دیدگاه های اولمرت تدوین می شود شهر قدس اكثریت یهودی خواهد داشت و حداقل 88 درصد از جمعیت شهر را آنان تشكیل داده و تنها 12 درصد از این جمعیت از آن فلسطینیان می شود . در این چارچوب شهر قدس از سه سو (غرب شمال غربی و جنوب غربی ) توسعه خواهد یافت .

 

صهیونیستها از تغییر كامل نقشه قدس سخن می گویند و سعی دارند در این چارچوب این مراكز جمعیتی جانشین مراكز و محلات فلسطینی نشین شوند . در این چارچوب صهیونیستها با ساختن دیواری در اطراف شهر قدس حدود 125 هزار فلسطینی ساكن روستاهای اطراف قدس را از این شهر جدا كردند.

علاوه بر آن سازمان های مختلف صهیونیستی پروژه های بزرگ شهرك سازی را در این منطقه انجام می دهند یكی از آنها پروژه ایست كه 4 هزار واحد مسكونی ساخته خواهد شد و همچنین 20 هزار واحد مسكونی هم در غرب قدس و این البته جدای از ساختمان هایی است كه برای مهاجران صهیونیستی در محله های فلسطینی نشین داخل قدس ساخته می شود. احداث 20 هزار واحد مسكونی به معنای حضور یكصد هزار مهاجر یهودی است كه به 182 هزار شهرك نشین موجود در بخش شرقی بیت المقدس اضافه خواهد شد!!. به این تعداد ساكنان شهرك های اقماری قدس همچون معالیه ادمومی و جفعات زئیف و گوش عتصیون هم اضافه خواهند شد.

علاوه بر آنچه كه گفته شد صهیونیستها 200 واحد مسكونی هم در منطقه هتل شبرد در دست ساخت دارند . صهیونیستها فعالیت های شهرك سازی خود را با قوانین و مقررات تشویق كننده برای سكونت صهیونیستها از یك سو و افزایش فشار بر فلسطینیان ساكن بیت المقدس از سوی دیگر تقویت می كنند.

در این راستا صهیونیستها 10 هزار كارمند را از شهرهای مختلف فلسطین اشغالی به قدس منتقل كردند كه این به خودی خود به معنای افزایش 40 هزار صهیونیست در بخش شرقی بیت المقدس خواهد بود . اكنون بزرگترین دغدغه صهیونیستها بخش قدیمی شهر بیت المقدس است كه در اطراف مسجدالاقصی واقع است و در آن تنها 5 هزار یهودی در میان 26 هزار فلسطینی زندگی می كنند.

 

صهیونیستها امروز طرحی را تحت عنوان 20 بر 20 در دست اجرا دارند كه در چارچوب آن اكثر ساكنان فلسطینی بخش شرقی قدس هم از آن اخراج می شوند.

براساس قوانین رژیم صهیونیستی ساخت و ساز فلسطینیان در آن به كلی ممنوع است اكنون صهیونیستها هیچ نقطه ای از قدس را برای ساخت و ساز فلسطینیان باقی نگذارده اند و آنها حتی حق بازسازی املاك خود را ندارند در حالیكه صهیونیستها برای هر نوع فعالیت ساختمانی آزاد می باشند. از ساخت دیوار حایل و شهرك سازی در بخش شرقی بیت المقدس هدفی جز از بین بردن تجمع های مسكونی فلسطینی در این شهر ندارد.

فلسطینیان در مقابل تمامی فشارهای اعمال شده طی 40 سال گذشته مقاومت كرده و تلاش كردند بافت اجتماعی و آموزشی خود را حفظ كنند. اما به دلیل خلا موجود در مرجعیت های سیاسی در داخل قدس آنها از این نظر در ضعف به سر می برند.

 

 

منابع :

 نشریه نداء القدس

 سایت موسسه تحقیقاتی نداء

 

UserName