• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/07/08
  • تاريخ :

زورخانه در بند ورزش‌های شرق و غرب

زورخانه در بند ورزش‌های شرق و غرب

ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی افتخار و شاهكار فرهنگ كشور ما است كه بنا بر آنچه گفته می‌شود، چهار هزار سال پیشینه دارد. این ورزش‌ها افتخار فرهنگ كشور ماست كه بنا بر گفته‌ها، چهار هزار سال پیشینه دارد. این در حالی است كه در حال حاضر تنها حدود 50 سال است كه در دنیا ورزش ایروبیك كه ورزشی همراه با موسیقی است فعال شده است ولی هنوز دنیا به ورزشی كه با آواز همراه باشد، نرسیده است.

این تنها ورزشی است كه هر دو بعد روحی و جسمی در آن مورد توجه است. متاسفانه در سال‌های گذشته بی‌توجهی بسیاری به ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی شده است و این ورزش‌ها تا حد نابودی پیش رفته‌اند و باید احیا شوند. احیای این ورزش رسالتی دینی و ملی است.

برای احیای این ورزش حدود 100 برنامه در نظر گرفته شده است. به منظور آشنایی بیشتر جوانان با ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، این ورزش ها باید وارد كتاب‌های درسی مدارس دانش‌آموزان شود. همچنین برای احیای آن با 27 ارگان مختلف هماهنگی انجام شده است.

احیای این ورزش‌ها در گام نخست نیاز به مدیریتی قوی و مدرن دارد. مدیریت احیای ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی باید مدیریتی همه جانبه باشد. همچنین در مرحله دوم باید وحدت و یكدلی میان ورزشكاران و مسئولان این رشته در سطح استان‌ها وجود داشته باشد. این ورزش متعلق به كشور ما است و نابودی این ورزش زیبا، برای ما مایه ننگ است. متاسفانه ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی در گرداب ورزش‌های شرق و غرب گم شده است.

تدوین برنامه توسعه ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی یكی از مهمترین اقدامات این فدراسیون است. در حال امضای توافق‌نامه‌ای با وزارت كشور هستیم تا شهرداری‌ها را مكلف كند كه به ازای هر صد هزار نفر، یك زورخانه در سطح كشور بسازد، زیرا هر زورخانه یك فرهنگ‌سرا و یك كانون فرهنگی است.

یكی از سیاست‌های مهم و مسائل محوری ما نیز در احیای ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، جذب جوان‌ها به این ورزش‌ها، جوان‌گرایی و معرفی آن به جوانان كشور است.

 

 

UserName