• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/07/07
  • تاريخ :

1 کیلو متر شنا در قطب شمال

1 کیلو متر شنا در قطب شمال

این مرد انگلیسی اولین کسی است که در آب های زیر صفر درجه قطب شمال شنا می کند.

این یک حرکت نمادین برای جلب توجه مردن به تاثیرات گرم شدن زمین و ذوب شدن یخ های قطب شمال است.

لویس گوردون در مدت حدود 19 دقیقه، مسافت 1 کیلومتر را شنا کرد.

1 کیلو متر شنا در قطب شمال   1 کیلو متر شنا در قطب شمال
1 کیلو متر شنا در قطب شمال

 

UserName