• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/07/08
  • تاريخ :

خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی

شب قدر

شب قدر است بیا قدر بدانیم کمی                                                     خانه دل ز گناهان بتکانیم کمی

شعله افتاده به ملک دلم از فرط گناه                                                 دوست را از دل این شعله بخوانیم کمی

روح را صیقل آیینه دهیم از دل و جان                                                  آه را تا ملکوتش برسانیم کمی

عهد بستیم و شکستیم بسی کاش! که ما                                         بر سر عهد وفادار بمانیم کمی

پوشه از بار گناهان شده پر حجم بیا                                                   رمضان است به آتش بکشانیم کمی

نگذاریم زبانه بکشد دوزخمان                                                              بنشینیم و به اشکش بنشانیم کمی

بنشانیم نهالی به امید ثمری                                                               چشمه از چشم به پایش بدوانیم کمی

و ارادت بنماییم و بگوییم " الغوث "                                                     ناله را تا به فلک باز رسانیم کمی

                                                                                                 

                                                                                                                                                "امیر علی مصدق "

 

اگر در خصوص این موضوع سوالی داشتید، به مشاوره تبیان مراجعه نمایید .
UserName