• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/09/24
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری24آذرماه 1382

روی صحنه تئاترهای تهران

تالار اصلی تئاتر شهر - «سوگ سیاوش» به كارگردانی پری صابری، ساعت اجرا 30/19، نشانی: تقاطع خیابان ولیعصر و انقلاب، تلفن: 4- 6460592

تالار چهارسو - «چهار حكایت از چندین حكایت رحمان» به كارگردانی علیرضا نادری، ساعت 19

تالار سایه - «قهوه تلخ» به كارگردانی شبنم طلوعی، ساعت 30/19

تالار قشقایی - «اورفه» به كارگردانی محسن حسینی، ساعت 30/18

تالار كوچك - «بحر الغرایب» و «كالیگولا شاعر خشونت» به كارگردانی آتیلا پسیانی ساعت 18 و 20

UserName