• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/07/01
  • تاريخ :

هفته دوم دوره ی هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

آنالیز آماری دیدار پرسپولیس -  پگاه گیلان

پرسپولیس 2 – پگاه گیلان 0

زمان برگزاری بازی  3/6/86      

محل برگزاری : استادیوم آزادی

آنالیز آماری دیدار پرسپولیس -  پگاه گیلان
آنالیز آماری دیدار پرسپولیس -  پگاه گیلان

      پرسپولیس                                                                                  پگاه

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 214 165 379 تعداد پاسهای كلی 103 134 237
پاسهای صحیح 177 139 316 پاسهای صحیح 84 113 197
پاسهای اشتباه 24 22 46 پاسهای اشتباه 15 16 31
پاس بلند صحیح 13 4 17 پاس بلند صحیح 4 5 9
سانتر 14 10 24 سانتر 3 11 14
سانتر صحیح 2 3 5 سانتر صحیح --- 3 3
ضربه سر اول 19 17 36 ضربه سر اول 19 14 33
ضربه سر صحیح 7 9 16 ضربه سر صحیح 8 6 14
خطا 9 12 21 خطا 9 16 35
دفع توپ 20 25 45 دفع توپ 31 22 53
لودادن توپ 14 15 29 لودادن توپ 9 12 21
گرفتن توپ 3 6 9 گرفتن توپ 4 7 11
شوت داخل چارچوب 3 1 4 شوت داخل چارچوب --- 3 3
شوت بیرون چار چوب 2 --- 2 شوت بیرون چار چوب 1 2 3
كرنر 3 3 6 كرنر --- 5 5
موقعیت خطرناك 4 1 5 موقعیت خطرناك 1 2 3
سرداخل چار چوب --- 1 1 سرداخل چار چوب --- --- ---
سر بیرون چارچوب --- 1 1 سر بیرون چارچوب --- 2 2

 

دو نیمه متفاوت (آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا  arzhangi2001@yahoo.com )

در این بازی پرسپولیس در هر نیمه یک نمایش متفاوت داشت نیمه اول خیلی با انگیزه و با طراوت ولی در نیمه دوم آرام و بی تفاوت حتی تعویضهای قطبی هم نتوانست روند این تیم را عوض کند با هم به بررسی آنالیز آماری این بازی می پردازیم تا به دلایل این تفاوت پی ببریم.

در این بازی پرسپولیس 316 پاس صحیح داشت در مقابل پگاه 197 پاس صحیح داشت اختلاف بین پاسهای نیمه اول دو تیم قابل توجه و جالب است.

24 سانتر پرسپولیس در مقابل 14 سانتر پگاه گیلان ثبت شد.

21 خطای پرسپولیس در مقابل 35 خطای پگاه نشان از خشونت بازیکنان پگاه برای متوقف کردن بازیکنان پرسپولیس  می دهد.

5 موقعیت گل پرسپولیس در مقابل 3 موقعیت گل پگاه گیلان ثبت شد.

در نهایت با مشاهده آمار و بررسی جدول به برتری پرسپولیس در نیمه اول پی می بریم ولی در نیمه دوم این پگاه بود که بهتر بازی کرد وحتی فرصتهای خوبی برای گل زدن داشت. در این بازی پرسپولیس با دو گل نیمه اول به آرزوهای خود رسید و آرام شد.

 

UserName