• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/07/01
  • تاريخ :

هفته سوم دوره ی هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

آنالیز آماری دیداراستقلال تهران -  مس کرمان

استقلال تهران  1 – مس کرمان 1

زمان برگزاری بازی  9/6/86      

محل برگزاری : استادیوم آزادی

آنالیز آماری دیداراستقلال تهران -  مس کرمان
آنالیز آماری دیداراستقلال تهران -  مس کرمان

      استقلال                                                                            مس کرمان

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 174 131 305 تعداد پاسهای كلی 106 88 194
پاسهای صحیح 143 107 250 پاسهای صحیح 85 73 158
پاسهای اشتباه 24 19 43 پاسهای اشتباه 15 11 26
پاس بلند صحیح 7 5 12 پاس بلند صحیح 6 4 10
سانتر 17 13 30 سانتر 2 3 5
سانتر صحیح 3 5 8 سانتر صحیح --- --- ---
ضربه سر اول 14 15 29 ضربه سر اول 16 18 34
ضربه سر صحیح 5 7 12 ضربه سر صحیح 7 5 12
خطا 5 10 15 خطا 13 15 28
دفع توپ 22 18 40 دفع توپ 46 41 87
لودادن توپ 13 12 25 لودادن توپ 18 8 26
گرفتن توپ 6 5 11 گرفتن توپ 10 9 19
شوت داخل چارچوب 2 3 5 شوت داخل چارچوب --- 3 3
شوت بیرون چار چوب 2 5 7 شوت بیرون چار چوب 2 --- 2
كرنر 7 2 9 كرنر 2 2 4
موقعیت خطرناك 3 5 8 موقعیت خطرناك 1 2 3
سرداخل چار چوب 1 --- 1 سرداخل چار چوب --- --- ---
سر بیرون چارچوب --- --- --- سر بیرون چارچوب --- --- ---

 

250  پاس صحیح دود شد.  (آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا  arzhangi2001@yahoo.com )

استقلال عصبی بود.

در سومین هفته از مسابقات لیگ برتر تیم استقلال به مصاف مس رفت بازی که به گمان خیلی ها برد پر گل استقلال را بهمراه داشت ولی در مستطیل سبز چیز دیگری رقم خورد بازی منظم و خوب هافبکهای مس با دوندگی زیاد و قدرت تخریب بالا توانستند تیم استقلال را کنترل کنند و در ضد حملات و با استفاده از سرعت و نفوذ در عمق دفاع استقلال تا دقایق پایانی پیروز میدان بودند نکته جالب توجه دیگر قطع ارتباط میان هافبکها چه با خط حمله و چه خط دفاع استقلال بود. با هم به بررسی و آنالیز این بازی از نگاه آمار می پردازیم. 

250 پاس صحیح استقلال متوسط ( هر 21 ثانیه ) در مقابل 158 پاس صحیح مس کرمان (هر 34 ثانیه ) ثبت شد.

30 سانتر ارسالی روی دروازه مس در مقابل 5 سانتر ارسالی روی دروازه استقلال.

28 خطای یاران کاظمی در مقابل 15 خطای یاران حجازی ثبت شد.

87 دفع توپ مس (متوسط هر یک دقیقه) در مقابل 40 دفع توپ استقلال.

12 شوت بطرف چارچوب استقلال در مقابل 5 شوت مس کرمان.

8 موقعیت گل و تنها ثبت یک گل برای استقلال در مقابل 3 موقعیت گل مس کرمان.

در نهایت با مشاهده آمار به برتری مطلق استقلال پی می بریم ولی این تیم مس بود که حساب شده تر و آرام و منطقی نتیجه را گرفت.

 

UserName