• تعداد بازديد :
  • پنج شنبه 1386/06/29
  • تاريخ :

هفته چهارم دوره ی هفتم لیگ برتر فوتبال ایران

آنالیز آماری دیدار پرسپولیس -  پیکان

پرسپولیس 2 – پیکان 1

زمان برگزاری بازی  16/6/86      

محل برگزاری : استادیوم آزادی

آنالیز آماری دیدار پرسپولیس - پیکان
آنالیز آماری دیدار پرسپولیس - پیکان
آنالیز آماری دیدار پرسپولیس - پیکان

      پرسپولیس                                                                              پیکان

آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع آمار بازی نیمه اول نیمه دوم مجموع
تعداد پاسهای كلی 145 122 267 تعداد پاسهای كلی 129 143 272
پاسهای صحیح 111 96 207 پاسهای صحیح 95 115 210
پاسهای اشتباه 21 16 37 پاسهای اشتباه 26 24 50
پاس بلند صحیح 13 10 23 پاس بلند صحیح 8 4 12
سانتر 12 16 28 سانتر 11 12 23
سانتر صحیح 4 4 8 سانتر صحیح 3 1 4
ضربه سر اول 14 21 35 ضربه سر اول 16 15 31
ضربه سر صحیح 5 13 18 ضربه سر صحیح 7 4 11
خطا 9 8 17 خطا 5 6 11
دفع توپ 21 26 47 دفع توپ 21 24 45
لودادن توپ 15 13 28 لودادن توپ 12 9 21
گرفتن توپ 1 3 4 گرفتن توپ 4 6 10
شوت داخل چارچوب 1 1

2

شوت داخل چارچوب 1 2 3
شوت بیرون چار چوب 2 3 5 شوت بیرون چار چوب 3 3 6
كرنر 3 7 10 كرنر 4 3 7
موقعیت خطرناك 3 2 5 موقعیت خطرناك 1 2 3
سرداخل چار چوب --- 2 2 سرداخل چار چوب --- 1 1
سر بیرون چارچوب 1 1 2 سر بیرون چارچوب --- --- ---

 

پیکان هم دوام نیاورد.  (آنالیزور: مهدی ارژنگی نیا  arzhangi2001@yahoo.com )

پرسپولیس در ادامه روند پیروزی های خود به پیکان رسید تیمی که با توجه به فصل گذشته و نتایج قبلی به نظر خیلی ها قطع کننده نوار پیروزی های قطبی و یارانش بود ولی در مستطیل سبز چیز دیگری رقم خورد در این بازی پرسپولیس در نیمه اول برتر بود ولی پیکان در نیمه دوم فشار بیشتری را مخصوصا پس از گل دوم سرخپوشان به این تیم آورد و برتر میدان شد این روند را می توان با مشاهده آمار بازی به آن پی برد و به وضوح مشاهده کرد. با هم به بررسی و تحلیل این بازی از نگاه آمار می پردازیم. 

در این بازی دو تیم در پاسهای صحیح تقریبا با هم برابر بودند در نیمه اول پرسپولیس برتر و در نیمه دوم پیکان بهتر بود.

50 پاس اشتباه پیکان که آمار زیادی است در مقابل 37 پاس اشتباه پرسپولیس ثبت شد.

23 پاس بلند صحیح پرسپولیس که بیشتر برای رهایی از پرس هافبکهای میانی پیکان ارسال شد در مقابل 12 پاس بلند صحیح پیکان.

10 کرنر پرسپولیس و 7  کرنر پیکان و مجموع 17 کرنر آمار جالبی برای یک مسابقه است.

5 موقعیت گل سرخپوشان در مقابل 3 موقعیت گل پیکان در این بازی دیده شد.

4 ضربه سر بطرف چارچوب یاران پرسپولیس که حاصل 28 ارسال روی دروازه بود در مقابل تنها یک ضربه سر داخل چارچوب که آن هم گل شد و حاصل 23 سانتر ارسالی بازیکنان پیکان بود.

در نهایت با مشاهده و تحلیل آمار به برتری پرسپولیس در نیمه اول و برتری پیکان در نیمه دوم پی می بریم در این بازی پیکان یک بازی بسته را به نمایش نگذاشت و تا آخرین لحظه برای پیروزی جنگید.

 

UserName