• تعداد بازديد :
  • دوشنبه 1382/09/17
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 17 آذر ماه 1382

نمایشگاه آثار

نقاشان معاصر

ایران درسوئیس برن‎‎ ـ دوازده‎ نقاش‎ معاصرایران 56 اثر خود را درنمایشگاهی‎ درشهر برن‎ سوئیس‎ در معرض‎ دید علاقه‎‎ مندان‎ قرار داده اند.

به‎‎ گزارش‎ واحد مركزی‎ خبر، این‎ نمایـشگـاه كه‎ نسل‎ جدید هنرمندان‎‎ ایران نام‎ دارد بـا همكاری‎ سفـارت‎ ایـران‎ در سـوئیـس‎ و مـوزه‎ هنرهای‎ معاصر برپا شده‎ است‎.

این‎‎ نمایشگاه‎ با حضور سفیر و چنـد تـن از دیپلمات‎‎ های‎‎ سفارت ایران‎ در سوییس‎، شماری از ایرانیان‎‎‎ مقیم‎ این كشور و علاقه‎ منـدان سوئیسـی‎ در گـالری‎ دكتـر هاوس‎ جمعه‎‎ گذشته افتتاح‎ شد و تا شش‎ روز ادامه‎ خواهد داشت‎.

UserName