• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1386/06/25
  • تاريخ :

شناگران ایران عوامل رشد را ندارند!

شناگران ایران عوامل رشد را ندارند!

عضو هیات علمی دانشگاه تهران گفت: بیش‌تر عواملی كه باعث پیشرفت شناگران می‌شود، در شناگران نخبه كشورمان وجود ندارد.

عباسعلی گایینی، در توضیح پژوهش خود پیرامون « بررسی شاخص‌های استعدادیابی شنا در ایران» به خبرنگار ایسنا گفت: در تحقیقی كه انجام داده‌ام عواملی را كه در 20 سال گذشته عامل موفقیت شناگران زبده المپیكی و جهانی بوده است را شناسایی كرده و سپس در سه بخش بدنی، مهارتی و روانی طبقه بندی كردیم و در گام آخر این شاخص‌ها را در مقطعی بر روی شناگران تیم ملی كشورمان مطالعه كردیم و دریافتیم بیش‌تر عواملی كه باعث پیشرفت شناگران می‌شود، اصالتا در شناگران نخبه كشورمان وجود ندارد و این بدین معناست كه این افراد هرچقدر هم تمرین كنند، امكان موفقیت‌شان در مقایسه با كسانی كه این ویژگی‌ها را دارند بسیار كم‌تر است.

گایینی ادامه داد: باید بكوشیم كسانی را در شنا جذب كنیم كه احتمال موفقیت و پیش‌رفت آنها جود داشته باشد. برای مثال در شناهای كرال سینه و پشت، ویژگی‌هایی مانند قد بلند، فاصله دو دست افقی بسیار بزرگ و طول كف پای بلند در موفقیت افراد تاثیر بسیار زیادی دارد، زیرا نیروی اهرمی لازم برای فشار به آب و جلو رفتن را ممكن می‌سازد. اینها مسایلی است كه با تمرین به دست نمی‌آید و باید به صورت ارثی در وجود خود فرد باشد.

وی خاطرنشان كرد: همین بررسی را درمورد دختران نیز انجام داده‌ایم. همان اطلاعاتی كه در رابطه با شناگران پسر به دست آوردیم، در دختران نیز به اثبات رسید. به عبارت دیگر شناگران نخبه‌ی ایران بیش‌تر بر اساس علایق خانوادگی، دسترسی به امكانات یا حضور بیش‌تر در آب به مدارجی می‌رسند، نه بر اثر استعدادهای ذاتی كه مورد نیاز ورزش شناست.

گایینی در پایان گفت: باید در شنا نیز همان كاری را كرد كه در والیبال و بسكتبال انجام دادیم؛ یعنی به سراغ كسانی برویم كه اولا خصوصیات بدنی مناسب را داشته و در گروه سنی پایین قرار گرفته باشند و سپس آنان را تحت آموزش‌های مهارتی قرار دهیم.

وی در ادامه اظهار كرد: ورزش قهرمانی شغل به حساب می‌آید و برای قرار گرفتن در این شغل، علاوه بر آموزش و مهارت‌های ورزشی، فیزیك اولیه بدن بسیار اهمیت دارد. به همین خاطر گروهی از دانشمندان كه در زمینه‌ی استعدادیابی در ورزش فعالیت می‌كنند، معتقدند كه فرد باید از ویژگی‌هایی برخوردار باشد كه بر اثر تمرین قابل تغییر نباشد. برای مثال در شنا به خصوص شناهای سرعتی هر چقدر قد افراد بلندتر باشد، امكان موفقیت‌شان به مراتب بیش‌تر می‌شود؛ در حالی كه قد بر اثر تمرین و ورزش كم و زیاد نمی‌شوند. بنابراین ورزشكار مستعد، به شخصی گفته می‌شود كه شاخص‌های بدنی مناسب برای رشته ورزشی موردنظر را داشته باشد.

 

UserName