• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • سه شنبه 1386/06/20
  • تاريخ :

متكدیان شیك شده اند!

 تجربه مسئولان دخیل در امر ساماندهى متكدیان نشان مى دهد كه از دلایل رشد تكدى گرى در جامعه و موفق نبودن طرح هایى همچون ساماندهى متكدیان كمك مردم به نیازمندان غیر واقعى است. این امر سبب شده گونه اى جدید از تكدى گرى در جامعه شكل بگیرد كه كارشناسان از آن به عنوان «تكدى گرى نوین» نام مى برند.

طرح ساماندهى متكدیان براساس مصوبه شوراى عالى ادارى كشور از سال 81 به طور جدى از سوى نهادهاى ذى ربط كه مهم ترین آن شهردارى، نیروى انتظامى، وزارت كشور، سازمان بهزیستى، كمیته امداد و وزارت كار و امور اجتماعى است اجرایى شد. براساس این قانون سازمان بهزیستى متولى تحویل گرفتن، نگهدارى، آموزش و حمایت متكدیان، كمیته امداد متولى حمایت و هدایت متكدیان، وزارت كار و امور اجتماعى متولى آموزش رایگان و تأمین شغل آنان، نیروى انتظامى مسئول جمع كردن آنان از سطح شهر و شهردارى مسئول كمك به نیروى انتظامى و ایجاد سازو كارهاى لازم براى متكدیان بى خانمان است.

این قانون در حالى هر سال در كشور به طور مقطعى اجرا مى شود كه هم اكنون شاهد وجود بسیارى از متكدیان بر سر چهار راه ها، خیابان ها، ایستگاه هاى مترو و پایانه هاى مسافربرى هستیم. امروزه چشمانمان به دیدن انواع متكدیان عادت كرده است ضمن این كه در این سال ها شیوه تكدى گرى از حالت سنتى خود فاصله گرفته و به حالت نوین درآمده است؛ افرادى با پوشیدن لباس هاى مرتب و منظم گونه اى جدید از تكدى گرى را در سطح شهر رواج داده اند. به گفته كارشناسان كمك هاى مردم به افراد مختلف سبب شده است كه انواع تكدى گرى در شهر رواج پیدا كند. طبق آمارهاى شهردارى تهران در سال ،85 فقط 7 درصد از مجموع 5  هزار و 43 متكدى جمع آورى شده در شهر تهران نیازمند واقعى بوده و بیش از 93 درصد آنان، افراد حرفه اى و شیاد بوده اند. از این تعداد 49  درصد سابقه كیفرى داشته اند و 16 درصد مددجوى سازمان بهزیستى و7  درصد اتباع بیگانه بوده اند. براساس این آمار، 39 درصد متكدیان جمع آورى شده بیسوادند.

 

تا وقتى مردم به متكدیان كمك مى كنند این مشكل حل نخواهد شد

معاون اجتماعى شهردارى تهران درباره گونه هاى جدید تكدى گرى در شهر و علت آن مى گوید: بسیارى از متكدیان جمع آورى شده مهاجرند. این افراد در كلانشهرهایى مانند تهران دیگر نگران شناخته شدن از سوى آشنایان و فامیل نیستند. به عبارتى گسسته شدن از جامعه، خانواده و شهر به این افراد اجازه مى دهد بدون نگرانى از شناسایى چهره دست به تكدى گرى بزنند. بسیارى ازاین افراد هم براى كار به شهر مى آیند و اگر كارى پیدا نكنند اقدام به تكدى گرى مى كنند. این گروه انواع تكدى گرى را در شهر رواج داده اند.

احمد نوریان با اشاره به این كه از نیمه دوم شهریور ماه تاكنون ساماندهى متكدیان آغاز شده است و نیروى انتظامى با متكدیانى كه به شیوه نوین هم تكدى گرى مى كنند بر خورد خواهد كرد، مى گوید: در حال حاضر نقاط حضور متكدیان شناسایى شده است و مسئولان دخیل در امر ساماندهى متكدیان به آنان تفهیم كرده اند كه اقدام آنان جرم محسوب مى شود و اگر نیازمند واقعى هستند ما آنان را به كمیته امداد معرفى خواهیم كرد. اما با توجه به درآمد بالاى تكدى گرى، آنان حاضر نمى شوند مستمرى بگیر بهزیستى یا كمیته امداد باشند. متأسفانه تا زمانى كه مردم به افراد متكدى كمك مى كنند، هیچ وقت معضل متكدیان در كشور حل نخواهد شد.

 

نوریان به اقدام هاى دستگاه هاى گوناگون در امر ساماندهى متكدیان اشاره مى كند و مى گوید: «شهردارى با همكارى دستگاه هاى گوناگون اقدام هاى پیگیرانه و پیشگیرانه انجام مى دهد تا زمینه آسیب اجتماعى تكدى گرى در جامعه كاهش یابد. نیروى انتظامى با همكارى شهردارى، متكدیان را از سطح شهر جمع مى كند و آنان وارد مراكز مخصوص شهردارى مى شوند. در آنجا با همكارى تیم كارشناسان، افراد نیازمند، حرفه اى و شیاد شناسایى و به ارگان هاى مربوطه سپرده مى شوند. البته در طرح امسال بیشتر روى كاریابى آنان تأكید شده است و مشكل بیكارى افرادى كه مستحق باشند، با همكارى وزارت كار برطرف مى شود.

به گفته نوریان در سال گذشته بیش از 3 میلیارد تومان براى جمع آ ورى متكدیان از سطح شهر هزینه شد و امسال بودجه آسیب ها در شهردارى 50 درصد افزایش داشته است.

درآمد حاصل از گدایى از متوسط درآمد یك كارمند فعال در جامعه بالاتر است

 

متكدیان شیك شده اند!

برابر ماده 712 و 713 قانون مجازات اسلامى، تكدى گرى جرم محسوب مى شود و افرادى كه تكدى گرى یا كلاشى را پیشه خود قرار داده باشند و از این راه امرار معاش كنند، به حبس یك تا 3 ماه محكوم خواهند شد و چنانچه با وجود توان مالى، تكدى گرى كنند تمام اموال آنها مصادره خواهد شد. البته با توجه به شیوه جدید تكدى گرى در تهران جمع آورى متكدیانى كه با ظاهرى شیك به تكدى گرى مى پردازند نیز در دستور كار قرار گرفته است.

مدیركل بهزیستى استان تهران در این باره مى گوید: آنچه ظاهر شهر نشان مى دهد این است كه تعداد متكدیان در تهران بسیار كم شده اما در واقع رویكرد آنان به تكدى گرى تغییر كرده است. متكدیان براى مصونیت در برابر مأموران شهردارى و نیروى انتظامى به روش هاى جدید گدایى روى آورده اند و با چهره اى شیك یا به صورت دستفروش در سطح شهر ظاهر مى شوند. نیروى انتظامى برخورد با این افراد را هم به طور جدى در برنامه هاى خود دارد.

دكتر محمد نفریه با اشاره به این كه سودآورى و درآمد بالا عامل گرایش عده اى از افراد به تكدى گرى شده است، مى گوید: درآمد حاصل از گدایى از متوسط درآمد یك كارمند فعال در جامعه بالاتر است و عده اى از این افراد تحمل كار با حقوق پائین را ندارند، در نتیجه آسان ترین شیوه را براى كسب درآمد پیش مى گیرند. البته بهترین راه براى كنترل این پدیده این است كه مردم به هیچ عنوان به متكدیان در سطح شهر كمك نكنند و ساماندهى و حمایت از نیازمندان را به سازمان ها و ارگان هاى متولى واگذار كنند.

وى با تأكید بر این كه در حوزه فعالیت بهزیستى، درباره نگهدارى متكدیان هیچ لفظى تعریف نشده است، مى گوید: مدیریت كلى جمع آورى متكدیان با استاندارى تهران است و بهزیستى تنها به افراد گروه هدف خود كه شامل بیماران روانى مزمن، سالمندان، كودكان یا زنان بى خانمان اند خدمات ارائه مى كند. متكدیان گروه هدف بهزیستى به مراكز خصوصى تحت نظارت سازمان فرستاده مى شوند. آنانى كه نیازمند نگهدارى هستند زیر پوشش سازمان قرار خواهند گرفت و براى افرادى كه نیازمند شغل اند شرایط اشتغال فراهم خواهد شد.

وى تأكید مى كند: دستگاه هاى مختلف در امر ساماندهى متكدیان اقدام هاى خود را انجام مى دهند و ما به هیچ عنوان قبول نداریم كه تعداد متكدیان در سطح شهر بیشتر شده است.

اشتغال، تنها مشكل متكدیان

در این باره كه چرا طرح ساماندهى متكدیان با موفقیت اجرا نمى شود، «رفعت بیات» نماینده مجلس شوراى اسلامى این گونه توضیح مى دهد: مسئولان اجرایى باید به صورت كلان به بحث ساماندهى متكدیان نگاه كنند، ما با طرح هاى مقطعى و زودگذر نمى توانیم این بحث را كنترل كنیم. متأسفانه مسئولان دخیل در امر ساماندهى متكدیان درباره اشتغال آنان تصمیم جدى نگرفته اند. اشتغال تنها موضوعى است كه با آن مى توانیم مشكل تكدى گرى در جامعه را كاهش دهیم. به ویژه در شهرستان ها و روستاهاى كشور باید در بخش كشاورزى سرمایه گذارى كنیم كه این روند به كندى پیش مى رود.

به گفته بیات، سازوكارهاى حمایتى را در جامعه باید افزایش دهیم. متأسفانه نظام حمایتى قوى درباره نیازمندان وجود ندارد و حتى كسانى كه به شیوه هاى جدید تكدى گرى مى كنند نیازمند كار و نظام حمایتى محكم هستند.

 

 

منبع: ایران

 

UserName