• مشکی
 • سفید
 • سبز
 • آبی
 • قرمز
 • نارنجی
 • بنفش
 • طلایی
 • تعداد بازديد :
 • يکشنبه 1386/06/18
 • تاريخ :

گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده

نمایش"رویاهای رام نشده" نوشته ایوب آقاخانی و به كارگردانی سیاوش تهمورث نشان می‌دهد كه ژانر نمایش قهوه‌خانه‌ای ‌ظرفیت پرداختن به موضوعات بسیار جدی اجتماعی، اعم از ملودرام و سیاسی، را نیز دارد.

 

 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
 • گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
  گزارش تصویری نمایش رویاهای رام نشده
UserName