• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1382/09/12
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 12 آذرماه 1382

دیدار با پیشكسوت ویولون استاد علی تجویدیجمعی از موسیقیدانان و اعضای هیات مدیره‌ی خانه‌ی موسیقی، شامگاه گذشته در فضایی صمیمانه با استاد علی تجویدی - پیشكسوت موسیقی- در منزل وی دیدار كردند.

به گزارش ایسنا، در این دیدار كه هنرمندانی چون داود گنجه‌ای، كامبیز روشن ‌روان، ناصح ‌پور، هوشنگ ظریف، همایون خرم، عرفانی و فاضل جمشیدی شركت داشتند، هیات مدیره‌ی خانه موسیقی از نزدیك در جریان وضعیت بیماری و درمانی استاد سلوی ویولن ایران قرار گرفتند.

علی تجویدی از معدود هنرمندانی است كه دارای نشان درجه یك هنری بوده و افزون بر موسیقی در فلسفه و حكمت نیز دستی دارد.

در دیدار دیشب نیز، استاد علی تجویدی از شدت درد یارای پاسخگویی به سوالات حاضران نبود تا اینكه به پیشنهاد كامبیز روشن روان، داود گنجه‌ای با ویولن علی تجویدی قطعاتی را با صدای ناصح‌ پور و فاضل جمشیدی اجرا كرد.

زمانی كه ناصح ‌پور آواز خود را با مطلع «چه شبی است یا رب امشب كه ز پی سحر ندارد» آغاز كرد اشك از چشم‌های استاد تجویدی جاری شد. به گزارش ایسنا، آواز جمشیدی هم كه با مطلع  «همه با ظریفان بنشستی و خوبان» ‌آغازشد حال استاد تجویدی را دگرگون ساخت به طوری كه با همه درد و بیماری برای حاضران دست زد و ناله‌های استاد، تبدیل به خنده‌ شد.

در پایان این دیدار، هنرمندان، سلامتی این هنرمند پیشكسوت را از درگاه خداوند خواستار شدند.

UserName