• تعداد بازديد :
 • شنبه 1386/06/10
 • تاريخ :

گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس - ابومسلم

 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • شادی بازیکنان پرسپولیس بعد از گلزنی
  شادی بازیکنان پرسپولیس بعد از گلزنی
 • گلزنان پرسپولیس
  گلزنان پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
  افشین قطبی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
 • عباس آقایی و محمد نصرتی همبازیان خداداد در پاس
  عباس آقایی و محمد نصرتی همبازیان خداداد در پاس
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • بازیکنان پرسپولیس در کنار نوجوانان فوتبالدوست
  بازیکنان پرسپولیس در کنار نوجوانان فوتبالدوست
 • دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
  دیدار فوتبال ابومسلم و پرسپولیس
 • قطبی در کنفرانس مطبوعاتی
  قطبی در کنفرانس مطبوعاتی
عکس ها : رضاسعیدی پور
UserName