• تعداد بازديد :
 • دوشنبه 1386/06/05
 • تاريخ :

گزارش تصویری از دیدار پرسپولیس - پگاه

 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • شادی بازیکنان پس از به ثمر رسیدن گل دوم
  شادی بازیکنان پس از به ثمر رسیدن گل دوم
 • حرکت زیبای نیکبخت باعث به ثمر رسیدن گل دوم شد
  حرکت زیبای نیکبخت باعث به ثمر رسیدن گل دوم شد
 • عباس آقایی زننده گل اول پرسپولیس
  عباس آقایی زننده گل اول پرسپولیس
 • شادی بازیکنان پرسپولیس پس ار به ثمر رسیدن گل
  شادی بازیکنان پرسپولیس پس ار به ثمر رسیدن گل
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • نیکبخت پایه گذار گل دوم پرسپولیس
  نیکبخت پایه گذار گل دوم پرسپولیس
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
 • دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان
  دیدار پرسپولیس - پگاه گیلان

مطالب مرتبط :

UserName