• تعداد بازديد :
  • يکشنبه 1382/09/09
  • تاريخ :

اخبار ادبی و هنری 9 آذرماه 1382

كاریكاتور شارون؛ برنده جایزه نخست " ایندیپندنت"

كاریكاتوری از شارون نخست وزیراسرائیل درمسابقه ای كه از سوی نشریه ایندیپندنت چاپ لندن ترتیب یافته بود، جایزه نخست را بدست آورد.

دیوید براون كاریكاتوریست انگلیسی و پدید آورنده این اثر شارون را در حالی كه سبعانه در حال خوردن یك كودك فلسطینی است ترسیم كرده است. وی تحت تاثیر یكی از آثار معروف فرانسیسكو گویا نقاش معروف اسپانیایی به خلق این اثر پرداخته است.

سایت بازتاب به نقل از روزنامه ایندیپندنت به این خبر افزوده است: برنده شدن این كاریكاتور در آستانه انتخابات سراسری اسرائیل خشم مقامات اسرائیلی از جمله سفارت این رژیم در لندن را برانگیخت و آنان چاپ و انتخاب چنین كاریكاتوری توسط روزنامه ایندیپندنت را دارای شائبه های نژادپرستی و ضد یهودی توصیف كردند، اما هیات برگزاری مسابقه با استناد به اینكه دیوید برون هنرمند كاریكاتوریست خود یهود می باشد، این اعتراض را مردود دانسته است.

دیوید براون واكنش شتاب آلود مقامات اسرائیلی را در موفقیت اش دخیل می داند.

UserName