• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
  • تعداد بازديد :
  • شنبه 1386/06/03
  • تاريخ :

اندر احوالات یك سازمان ملی!

به بهانه روز جوان

 

دیگر یك پا برای خودمان مریخی شدیم! ظاهرا این حكم مأموریت ها در مریخ، تاریخ پایان نمی خورد. برو بچز از زمین زنگیده اند و گفته اند حال می كنند این هفته در صفحه یك گزارش از مریخ داشته باشند! آن هم برای ویژه نامه جوان!

 

اینجا در مریخ تقویم ها را كه ورق می زنی، هر طبقه ای یومی دارند طبقه اناث طبقه ذكور، طبقه اطباء، راپورتچیان، بقالان و خیاطان و نمدمالان و... خلاصه هر صنف و دسته ای كه فكرش را بكنی، روزی دارند. از جمله این طبقات، طبقه شباب است؛ كه ظاهرا خیلی هم در مریخ در مقام سخن طرفدار دارند. اصلا این طبقه شباب در مریخ احوالات عجیبی دارند.

 

نیست كه ما همیشه در سن 14 سالگی خویش وقوفیده ایم و 100 سنه هم كه بگذرد باز جزء شبابان ملك خویش هستیم، سر این تاریخ یوم شباب گیر كردیم و نتوانستیم دیگر اوراق تقویم را نظر بیندازیم.

 

در تقاویم (جمع جدید تقویم) مریخ برای طبقه شباب 4 روز ذكریده اند، یك روزش را كه می گویند از ادیان دیگر سیارات آمده و ربطی به شباب مریخ ندارد. حالا چرا در تقویم ها و سخنرانی ها و همایش هایشان و... ذكر می شود ما بی اطلاعیم. یك روز هم، روز جهانی بین سیارات است یك روز هم محض خنده، چیزی شبیه دروغ 13! و آخرین روز هم كه مختص خود مریخی هاست. همین بلبشو در تاریخ یوم شباب بود كه ما را جری كرد، گشت و گذاری در احوالات شبابیون مریخ بزنیم و كمی در احوالات این طبقه در مریخ سخن برانیم.

 

شبابیون قاطبه جمعیت مریخ را تشكیل می دهند. مثل قدیم های ولایت خودمان در زمین كه چقدر دلمان برایش یك ذره(!) شده است.

اشتباه نكنید، اصلا با ذكر احوالات آن دوره مریخ نمی خواهیم حال خوش خود را خراب كنیم و نان خوش گوار راپورتچی گریمان را آجر. با یك گشت سرانگشتی می بینید ای بابا! هر ننه قمری از مادرش قهریده، آمده طرح داده برای تشكیل یك تشكل شبابانه.

هویجوری كه سرك بكشی می بینی این ملك شاید بیش از چند صد دستگاه دارد كه به خاطر همین شباب در عنوانشان، فلوس می گیرند و خیر سر اجدادشان كار می كنند! من باب مثال عرض می كنم، یك سازمانی نزدیك به 15-14 سنه پیش در این بلاد راه انداختند كه تازه از اول هم سازمان نبوده، شورا بوده، بعد دیدند، نه بابا(!) مثل اینكه از این شوری هیچ آبی گرم نمی شود، كردنش مركز ملی، بعد دیدند كار از این حر ف ها گذشته و برای اینكه هم خودشان به یك آب گرمی و... به ما چه گناه مردم را بشوییم.

 

نیتشان هرچه بوده، به ما ربطی ندارد، مریخی باشند، نباید تهمت زد كه! نیم متر قبر كه این حرفا حالیش نمی شه! شد سازمان ملی تا شاید، انفجاری در وضع این طبقه رخ دهد. اما خب با یك حساب سرانگشتی دیگر دستتان می آید كه وضع شباب خیلی هم نه انفجاریده، جرقه های حاصله هم در برخی نواحی از همت شبابیون مریخی بوده وگرنه آقایان كه در این سازمان... كلاغ ها با خبرم كردند كه دراین سازمان هی جلسه گذاشتند و هدف تعینیدند. هدف؟ چه هدف هایی! (اصولا مریخی ها در ترسیم اهداف استادند). اما كجاست اهل دلی تا كه شرح غصه دهم سعدیا!

 

به كارنامه ثلث سومشان كه نگاه می كنی در اینجا نظام جدید و ترمی واحدی و سالی واحدی و از این دست قرتی بازی ها ندارند. می بینی اهداف با عملیات اجرایی برای نیل به اهداف عجب همخوانی دارد! عجب نمره هایی گرفته اند، عجب رتبه هایی كسبیده اند، شاگرد اول هم در بین مدیرانشان از این لحاظ نمی توانی كشف كنی اما از اون لحاظ تا دلت بخواهد! به شاگرد اول گفته اند؛ «بكیپ كنار بگذار باد بیاید» تا دلت بخواهد شاگرد ممتاز و بلكه هم فوق ممتاز!

بازهم من باب مثال می عرضم (همان عرض می كنیم خودمان) در همین سازمان كذایی، پس از تحقیقات خفیانه ما مشخص شد. دوستان، شونصد كمیسیون برای رفع و رجوع مشكلات شباب تشكیل داده اند. از بحث قند عسل ازدواج گرفته تا سیاسیات و اجتماعیات و فرهنگیات و... با این اوصاف نظری بیندازید به برنامه سنه حالشان، هی فقط اوقات فراغت از خودشان در كردند! یكی نیست بگوید: «آقایان و خانم ها، برنامه ریزان، صاحبان فكر! دل خوش سیری چند برای فراغت گذرانیدن؟» كه ما البته فی الحال گفتیم.

همچنین مشخص گردید در این سازمان قاعده كی به كیه؟ تاریكه از اول حكم فرمابوده! البته تازگی ها در اخبارشان رؤیت كردیم كه حتی این فكر به مخیله شان خطوریده كه این سازمان را به همان شورا برگردانند، عجبا از این همه راهكار، از این همه خلاقیت در رفع مشكلات، فی الواقع بازهم عجبا!!

 

به ما چه اصلا! ما كه اصلا كاری به كار دیگران نداریم، به ما چه كه كار نكردند، به ما چه كه بودجه می گیرند معلوم نیست كجا خرج می شود؟ به ما چه كه شباب مریخ با خودشان گفتند خدام جدید آمده اند، دست در دست هم می دهیم به مهر، سازمان شباب را عاقبت به خیر می كنیم! به ما چه كه سازمانشان از صدقه سر مدیران سابق زمین خورده و مدیران حاضر نمی كنند دستش را بگیرند، بلندش كنند، خاك سرو صورتش را بتكانند! به ما چه كه سازمانشان قرار بود اهل عمل باشه تا حالا هی فقط راه به راه آمار از خودش در كرده!

 

به ما چه كه... من اعصاب ندارم ها، یكی این قرص آبی های منو بیاره!

 

 

منبع: نسل سوم کیهان

  

UserName