• تعداد بازديد :
  • چهارشنبه 1386/05/31
  • تاريخ :

تصاویری از حوادث پرواز

انفجار کنکورد در حین بلند شدن از باند
فرود در باند خاکی
انهدام
سقوط
سقوط
پرواز سریع روی آب
شکستن دیوار صوتی روی آب
آتش گرفتن موتور
تصاویری از حوادث پرواز
آتش گرفتن موتور
شکستن بال در هنگام فرود
سقوط در آب
جدا شدن پوسته روی موتور در پرواز
تصاویری از حوادث پرواز
برخورد پرنده با شیشه جلو اتاق خلبان
تصاویری از حوادث پرواز
تصاویری از حوادث پرواز
فرود ناموفق بوئینگ 747 ایران در چین
فرود ناموفق بوئینگ 747 ایران در چین
فرود ناموفق بوئینگ 747 ایران در چین
تصاویری از حوادث پرواز
تبیان(بخش دانش وفناوری)
UserName